Adam Curry wint opnieuw … (voor Creative Commons!)

  5 januari 2010

  In 2006 won Adam Curry de eerste Creative Commons rechtszaak ooit. Toen had het roddelblad Weekend zonder zijn toestemming een aantal foto’s van zijn Flickr-account gebruikt. De rechtbank in Amsterdam oordeelde toen dat het gebruik door Weekend in strijd was met de niet-commercieel-voorwaarde in de door Curry gebruikte Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel-GelijkDelen-licentie.

  Je zou dus eigenlijk mogen verwachten dat andere roddelbladen niet zo maar foto’s van Adam’s Flickr-account gaan overnemen, maar dit is precies wat er 2 weken geleden opnieuw gebeurde: Dit keer gebruikte Privé zonder toestemming van Adam een foto ter illustratie van een artikel in het nummer van 3 juni. Ook dit keer kwam Adam onmiddellijk in verweer tegen de inbreuk op de Creative Commons-licentie. Hij eiste 5000 euro aan schadevergoeding (die hij aan Stichting Warchild zou doneren) en de betaling van zijn advocatenkosten.

  Privé leek hier in eerste instantie niks voor te voelen, maar sinds vandaag blijkt dat er weinig achter de stoere woorden van de Privé-hoofdredacteur zat en dat Privé alsnog met de voorwaarden van Adam akkoord is gegaan en de zaak geschikt heeft. In de woorden van de advocaat van Adam:

  Beste Adam,

  Het geschil tussen Telegraaf Tijdschriften Groep (”TTG”), uitgever van
  onder meer het weekblad Privé, en jou is vandaag in der minne geschikt.

  TTG betaalt aan jou een bedrag aan schadevergoeding en TTG heeft een
  verklaring getekend dat zij (op straffe van een boete) in de toekomst geen
  inbreuk meer zal maken op de auteursrechten van Adam Curry op de door hem op www.flickr.com gepubliceerde foto’s. De betaalde schadevergoeding wordt door jou gedoneerd aan Warchild en STOP AIDS NOW!

  Het kort geding, gepland op 23 juni aanstaande, zal in het licht van
  bovenstaande geen doorgang vinden.

  Wij feliciteren Adam met deze uitkomst, die opnieuw aantoont dat de Creative Commons-licenties – waar nodig – voldoende juridische bescherming bieden om zich tegen oneigenlijk gebruik van eigen werken te verzetten!

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/adam-curry-wint-opnieuw-voor-creative-commons/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/adam-curry-wint-opnieuw-voor-creative-commons/