Auteurswet volledig gemoderniseerd

  6 januari 2010

  ik heb in het verleden wel eens geroepen dat de Auteurswet van 1912 niet meer aan de eisen van het internet tijdperk voldoet (hoe kan iets dat voor de invoering van radio en televisie is opgesteld deugen om de eigendomsverhoudingen ten opzichte van informatie in het digitale tijdperk te bepalen?). Blijkbaar hebben dat meer mensen gedaan en vond men dat bij Justitie dermate vervelend dat men een wet (de Reparatiewet III Justitie) heeft bedacht die – onder meer – het jaartal uit de titel van de Auteurswet van 1912 verwijderd.

  Deze wet is op 11 maart j.l als hamerstuk in de Eerste Kamer aangenomen en in het vervolg zal de Auteurswet dus enkel nog worden aangeduid als Auteurswet:

  "De reden voor het schrappen van het jaartal “1912″ staat in de Memorie van Toelichting: “Die overbodige toevoeging wekt ten onrechte de indruk dat de wet in de loop der jaren niet veelvuldig aan technologische ontwikkelingen is aangepast”. Bij het minste of geringste roepen dat een wet die uit 1912 dateert natuurlijk niet meer van deze tijd is, is er binnenkort dus niet meer bij." (via boek9.nl)

  Met andere woorden de auteurswet is ondanks alle recente discussies weer volledig van onze tijd…

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/auteurswet-volledig-gemoderniseerd/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/auteurswet-volledig-gemoderniseerd/