Balkenende zet slotoffensief regeldruk in

14 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Afgelopen weekend is in de Volkskrant een groot artikel over de aanpak van de regeldruk verschenen. Balkenende wil (met minister Pechtold) voor de Tweede Kamerverkieizingen in mei 2007 extra aandacht gaan besteden aan het terugdringen van overbodige bureaucratie. Daar is dit kabinet al van het begin af aan mee bezig, maar burgers en bedrijven merken er nog te weinig van. Hij heeft daarom gisteren een speciale ministerraad gehouden in het Catshuis. Kortom: Balkenende verscherpt de aandacht voor een Slimme Overheid.

Op zich is dit natuurlijk goed nieuws. Wij zijn er allang van overtuigd dat de overheid veel slimmer moet en kan handelen. Maar dit slotoffensief van Balkenende geeft wel een ‘mosterd na de maaltijd’ gevoel. Het klinkt als een verkiezingsleus. Wat wil het kabinet in een jaar nog bereiken? Wat wij van de Kafkabrigades hebben geleerd is dat op korte termijn kleine, eenvoudige dingen wel veranderd kunnen worden (die overigens al een wereld van verschil opleveren), maar de structurele zaken (die vaak met regelegeving en beleid te maken hebben) kosten nu eenmaal meer tijd. Ondanks dat is politieke aandacht voor aanpak van de regeldruk natuurlijk positief.

Vanmorgen was de Catshuissessie een item op het NOS-journaal. Helaas werd er alleen bericht dat de sessie er was geweest en dat Balkenende meer aandacht aan de bureaucratische overheid wil gaan besteden. Er werd niet gezegd wat de resultaten van de sessie zijn en hoe het kabinet de regeldruk wil gaan aanpakken. Als de minister-president of minister Pechtold daar nog ideeen voor nodig heeft, zijn wij natuurlijk altijd bereid om hierover eens met hen verder te praten!

Klik hier voor een deel van het artikel in de Volkskrant van afgelopen zaterdag.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/balkenende-zet-slotoffensief-regeldruk-in/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/balkenende-zet-slotoffensief-regeldruk-in/