Buma/Stemra toont goodwill

5 januari 2010

Tijdens de bijeenkomst voor musici van Creative Commons NL eind vorig jaar, was de inflexibiliteit van Buma/Stemra het voornaamste onderwerp. De uitgever van auteursrechtelijke licenties hoorde de kritiek aan en presenteerde afgelopen vrijdag (13 januari) de eerste stap in de goede richting. Het project Flexibel Collectief Beheer onderzoekt mogelijkheden om in bepaalde situaties af te wijken van het collectieve systeem dat het voor haar licenties handhaaft.

Momenteel dragen musici bij registratie bij Buma/Stemra alle rechten van hun productie over aan de stichting. Zij verzorgt vervolgens (wereldwijde) exploitatie en biedt bescherming tegen misbruik. De muzikant heeft na het overdragen van de rechten dus vrijwel geen zeggenschap meer over alternatieve verspreiding en promotie van eigen producten. Bijvoorbeeld via internet (-radio). De Creative Commons licentie biedt wel die mogelijkheid, maar kan vervolgens geen bescherming bieden. Wat niet meer inhoudt dan dat de muzikant zelf moet bijhouden of zijn productie wel of niet misbruikt wordt.

Tijdens de CC-bijeenkomst van vorig jaar werd geopperd beide organisaties dichter bij elkaar te brengen. Buma/Stemra voegt met de lancering van Flexibel Collectief Beheer daad bij woord. “Hiermee laat de organisatie zien dat zij voorop loopt bij het ontwikkelen van innovatieve systemen die muziekauteurs meer flexibiliteit geven in de overdracht en exploitatie van hun rechten,” blaast Buma/Stemra hoog van de toren in het persbericht op haar website.

Middels het project onderzoekt de stichting ook hoe een eventuele samenwerking met CC gerealiseerd kan worden. Met name integratie van de CC-licentie in het collectieve rechtenbeheer van Buma/Stemra is een interessant punt. Dat zou uiteindelijk kunnen inhouden dat musici hun werk online kunnen aanbieden zonder hun rechten te verliezen.

Wij wachten met smart af.

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/bumastemra-toont-goodwill/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/bumastemra-toont-goodwill/