Commissie Digiti©E: Massadigitalisering

5 januari 2010

Een loket waar je als cultureel erfgoedinstelling je digitaliseringsproject aanmeldt en vervolgens nooit meer hoeft om te kijken naar de auteursrechten van de gedigitaliseerde werken. In een zin is dit de boodschap die Commissie Digiti©E op 29 januari vol trots verkondigde. De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de rechthebbenden verenigd in VOI©E/Stichting Auteursrechtbelangen en vertegenwoordigers van bibliotheken, archieven en musea verenigd in FOBID.

Echter gaat het hier alleen om het digitaliseren van werken en niet om de verspreiding ervan. In de Nederlandse wet is het digitaliseren van werken alleen toegestaan als het origineel dreigt verloren te gaan. Het initiatief van Digiti©E staat het digitaliseren van alle werken toe; als instellingen hun digitaliseringsproject aanmelden bij het Meldpunt dan hoeven ze geen zoektocht meer te doen naar rechthebbenden om de rechten te regelen. Het Meldpunt garandeert de vrijwaring van eventuele claims van rechthebbenden. Hier hoeven de instellingen geen vergoeding voor te betalen. Maar als de gedigitaliseerde werken verspreid worden dan zal er wel een vergoeding betaald moeten worden. Kees Holierhoek, voorzitter van Stichting LIRA en vertegenwoordiger van VOI©E/Stichting Auteursrechtbelangen, noemde als indicatie voor een vergoeding 5% tot 10% van de investering of digitaliserings subsidie.

De aanwezigen bij de presentatie in Utrecht waren vooral afkomstig uit de erfgoedsector en sceptisch over dit initiatief. Er werd getwijfeld aan het draagvlak van de rechtenorganisaties: zijn alle rechthebbenden hiermee vertegenwoordigd? Hoe zit het met werken van buitenlandse makers? Ook was er de oproep tot transparantie m.b.t. alle gegevens die in de toekomst bij het Meldpunt beschikbaar zijn; over de collecties, rechthebbenden en afspraken. Vooralsnog is de commissie niet van plan om een register, waarin deze gegevens te vinden zijn, op te zetten. Na deze presentatie blijkt dat er nog een hoop vragen zijn, met name over de volgende stap; het daadwerkelijk verspreiden van de gedigitaliseerde werken en de daarbij behorende overeenkomsten met de vertegenwoordigers van de rechthebbenden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/commissie-digitice-massadigitalisering/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/commissie-digitice-massadigitalisering/