Creative Commons Nederland en Buma/Stemra starten pilot flexibel rechtenbeheer

    6 januari 2010

    Op donderdag 23 augustus start een gezamenlijke pilot van Creative Commons Nederland en Buma/Stemra over flexibel rechtenbeheer, waarbij muziekauteurs de voordelen van Creative Commons.

    Licenties kunnen combineren met het lidmaatschap van Buma/Stemra. Tijdens een besloten bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger geven Buma/Stemra en Creative Commons Nederland een toelichting op de pilot aan belanghebbenden, juristen en vakpers. Na afloop van de bijeenkomst is alle informatie met betrekking tot de pilot te vinden op deze site: www.creativecommons.nl/bumapilot/

    Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/creative-commons-nederland-en-bumastemra-starten-pilot-flexibel-r/

    This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/creative-commons-nederland-en-bumastemra-starten-pilot-flexibel-r/