Digitale Pioniers opent zeventiende ronde

  5 januari 2010

  Digitale Pioniers is vandaag met de zeventiende ronde van start gegaan! Het thema van deze ronde is Reset. Er wordt gezocht naar projecten die inspelen op de kansen die de crisis biedt en een bijdrage leveren aan het publieke debat op het internet. Projecten kunnen hun projectvoorstellen tot en met 20 september indienen en een bijdrage van maximaal 32.000 euro ontvangen.

  Ronde 17: Reset

  Het thema voor de zeventiende ronde is Reset. De huidige crisis zet vraagstukken op het gebied van economie, veiligheid, onderwijs en energie op scherp. Om te komen tot oplossingen is een nieuwe instelling van actief burgerschap nodig. Dit biedt kansen voor kleine maatschappelijke organisaties om op internet te laten zien hoe het beter kan. Digitale Pioniers daagt aanvragers uit om projectvoorstellen te doen die op een innovatieve manier inspelen op de kansen die de crisis biedt en een bijdrage leveren aan het publieke debat op internet.

  Digitale Pioniers is op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe benaderingen en nieuwe combinaties van technologie en maatschappelijke participatie. Voor de zeventiende ronde is in totaal 150.000 euro beschikbaar. Projecten die zelf software ontwikkelen, kunnen met maximaal 32.000 euro ondersteund worden. Projecten die zich op het ontsluiten van informatie of het aanbieden van een publieke dienst richten met maximaal 17.000 euro. Aanvragen kunnen tot en met 20 september via de website www.digitalepioniers.nl.

  Zomerborrel
  Op vrijdag 28 augustus organiseert Digitale Pioniers van 16.00-19.00 een zomerborrel op Kennisland. De Digitale Pioniers-projecten iPoetry, Love Your Perfect Opposite, NARB en Open Kamer uit eerdere rondes presenteren hun projectresultaten. Aanvragers van de zeventiende ronde kunnen zich laten informeren over de regeling en op zoek gaan naar nieuwe projectpartners.

  De Digitale Pioniersregeling ondersteunt als enige regeling in Nederland innovatieve nieuwe mediaprojecten en is bedoeld voor kleine maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk. De regeling wordt sinds 2002 met steun van het Ministerie van OCW uitgevoerd door Kennisland.

  Foto by Orse op Flickr.

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/digitale-pioniers-opent-zeventiende-ronde/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/digitale-pioniers-opent-zeventiende-ronde/