FREE SOL LEWITT

29 april 2010

Welke hindernissen komt het museum tegen bij het verzamelen van cultureel gedachtegoed? Welke spanningen ontstaan door enerzijds een toenemende informatie-uitwisseling (internet) en anderzijds het copyright, dat informatie-uitwisseling juist beperkt? Wat betekent het voor een museum om een kunstwerk te ‘bezitten’? Wat bezit je eigenlijk? Deze interessante en actuele vragen liggen ten grondslag aan de tentoonstelling ‘Tussen Minimalismen & FREE SOL LEWITT’ in het Van Abbemuseum.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft het Deense kunstenaarscollectief SUPERFLEX de installatie FREE SOL LEWITT ontwikkeld. Zoals op de museumwebsite te lezen is: ‘Het museum wordt soms bestempeld als een gevangenis waarin het kunstwerk als een misdadiger is ‘opgesloten’. Met het project FREE SOL LEWITT vraagt SUPERFLEX het Van Abbemuseum op speelse wijze het werk Untitled (Wall Structure), 1972 van de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt ‘in vrijheid’ te stellen.’ In een werkplaats in het museum worden reproducties gemaakt van het werk van LeWitt. Zodra het werk af is, mogen bezoekers het gratis mee naar huis nemen. Zo lang de tentoonstelling duurt zullen er reproducties gemaakt worden.

Het collectief vertelt in FD Persoonlijk van 24 april dat een museum de plek bij uitstek is voor de uitwisseling van ideeën, en dat daar geen copyright of patent bij past. In hetzelfde artikel wordt ook een uitspraak van Sol LeWitt uit 1973 aangehaald: ‘Ik ben ervan overtuigd dat ideeën zodra ze uitgesproken zijn, gemeenschappelijk bezit van ons allen worden’.

Ik vind het zeer verfrissend en gedurfd dat een museum op deze manier de discussie over de rol van musea, informatieuitwisseling en auteursrecht stimuleert. Het delen van informatie en in dit geval zelfs kunstwerken, wordt in deze tentoonstelling neergezet als iets vanzelfsprekends en positiefs. In plaats van als een bedreiging voor de creativiteit of kunstaars. Sterker nog, SUPERFLEX ziet hun installatie zelfs als een hommage aan de conceptuele kunstenaar LeWitt.

Tijdens het seminar op 14 mei wordt ingegaan op de verschillende thema’s van de tentoonstelling met sprekers zoals Bernt HugenHoltz (IViR), Martha Buskirk (Montserrat College of Art) en Achim Borkhardt-Hume( Whitechapel Gallery).
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/free-sol-lewitt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/free-sol-lewitt/