ICT Delta: Lancering ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie

  5 januari 2010

  ICT als sleuteltechnologie. Motor van de economische groei in Nederland. Dat was het uitgangspunt tijdens het ICT Deltacongres van afgelopen 22-23 mei op de Jaarbeurs in Utrecht. Alexander Rinnooy Kan opende de tweede dag van het congres als keynote speaker, ingeleid door een wervelende laser show met hippe beats.

  Rinnooy Kan sprak van kansen. Statistiek wijst volgens Rinnooy Kan op dit moment uit dat de mythe dat Nederland in vergelijking met andere landen een hoge arbeidsproductiviteit heeft niet meer op gaat (hier kunnen we ons dus niet meer achter verschuilen!). Volgens Rinnooy Kan zowel bron van zorg als inspiratie. Centraal in het verhaal staat de actieve burger, de werknemer, de klant, de patient of gebruiker. Hoe je het beestje ook wil noemen. Steeds meer krijgt hij de kans om mee te denken over hoe de samenleving eruit moet zien. ICT kan hierbij helpen.

  Onder regie van het nogal dubieus klinkende orgaan ICT Regie werd tijdens het congres een aantal ICT Innovatieplatforms gelanceerd die komende tijd strategische onderzoeksagenda’s moeten gaan formuleren. Met in de hoofdrol natuurlijk een zo breed mogelijk gezelschap: onderzoekers, bedrijven en gebruikers.

  Een van de platforms is het ICT Innovatie Platform Creatieve Industrie (http://www.iipcreate.nl/). Creatieve industrie wordt zoals we weten een steeds belangrijkere economische factor waardoor het volgens de initiatiefnemers noodzakelijk is geworden om regionale inititatieven te verenigen in een overkoepelend nationaal regieorgaan. Aldus Marleen Stikker van de Waag die het platform aan het grote publiek presenteerde in Utrecht. De vraag is natuurlijk of dit het zoveelste initiatief is of dat het platform werkelijk verschil gaat maken. Stikker ontkende in ieder geval angstvallig de vraag uit de zaal of het hier om een branchevereniging gaat.

  De ambities van het platform zijn hoog. Een ‘open ecosysteem’ waarbij vormgegeven kan worden aan vraagarticulatie en multidisciplinariteit. Concrete thema’s waaraan gedacht wordt; onder andere virtuele werelden, ambient intelligence, gaming… Het paste eigenlijk niet meer op de sheet.

  Voorop staat samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten/hoge scholen en zogenaamde factories (Mediagilde). Bedrijven in de creatieve industrie ervaren dat ze moeilijk aan goed opgeleid personeel kunnen komen, kleine bedrijven hebben moeite om tijd en geld vrij te maken voor onderzoek en innovatie. Onderwijs wil beter aansluiten bij de praktijk. Een en een is twee.
  Dat het platform ambitieus is, blijkt uit de fasering van het verhaal. Het platform begint 20 juni al met een roadmappping bijeenkomst over de meest relevante onderzoeksthema’s en knelpunten om in het najaar 2007 een gezamenlijke onderzoeksagenda aan minister Plasterk aan te kunnen bieden. Haast is geboden. Zeker als je je bedenkt dat de werkeloosheid met een steeds rapper en gestager tempo daalt. Draagt dus allen en vooral met z’n allen bij!

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/ict-delta-lancering-ict-innovatie-platform-creatieve-industrie/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/ict-delta-lancering-ict-innovatie-platform-creatieve-industrie/