KL Studio 2008 – Sessie Open Content

5 januari 2010

Donderdag 2 oktober creëerde Kennisland een plek waar we samen met ons netwerk bedachten hoe we Nederland de komende jaren slimmer kunnen maken: KL Studio 2008. Lees hieronder een verslag van de sessie Open Content en bekijk het programma op de KL Studio Wiki.

The day after: Open Content

Rasmus Fleischer vraagt in zijn Keynote: wanneer in de toekomst alle muziek – ooit gemaakt – in onze zak past, wat heeft die dan nog voor waarde?

Op het eerste gezicht een absurde vraag, want zo ver zijn we toch nog lang niet? Maar als de groeiwetten van digitale rekenkracht en opslagcapaciteit doorzetten, is dit scenario over nog geen tien jaar al realiteit.

‘Conversation is King. Content is just something to talk about.’ Met Cory Doctorows uitspraak geeft Harry Verwayen een antwoord op een prangende vraag en zet hij de toon voor de open content sessie.

Als content overal gekopieerd en gedeeld wordt, is het waardeloos. Waar zit dan nog waarde? In context en in metadata: zaken die het materiaal kunnen indexeren, zaken die het een specifieke tijd en plek geven en zaken die een kader vormen voor conversatie. Kortom: zaken die niet kopieerbaar zijn.

Bedrijven, maatschappelijke instellingen, overheden en archieven zien zich voor de taak hun digitale en/of gedigitaliseerde content een plek te geven in een tijd van superovervloed.

Auteursrecht vormt daarbij een struikelblok, maar biedt ook kansen. Zo verruimen Creative Commons licenties de mogelijkheden van openbaarmaking en verspreiding, zonder dat de maker daarbij afstand doet van de door de licenties bepaalde rechten.

We hebben echter nog grote stappen te zetten. Grote industriële lobbies maken duidelijk dat lang niet iedereen open content in een positief daglicht ziet. Zij die dat wel doen, worstelen vooral met hoe er effectief mee om te gaan.

Kennisland is het hoofdkwartier van Creative Commons Nederland en is als R&D-afdeling voor nieuwe diensten betrokken bij het project Beelden voor de Toekomst. Kennisland wil haar kennis, expertise en contacten op het gebied van auteursrecht, open content, diensten en business modellen inzetten om overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen helpen een slag te maken met open content.

Tijdens de open content sessie luisterden we naar Rasmus Fleischer, oprichter van de Zweedse denktank Piratbyran, waarna we ingingen op concrete initiatieven. Een aantal pitches van voorlopers uit de archief-, bibliotheek-, onderwijs- en museumsector werden gevolgd door keukentafelgesprekken, waarin pitchers en bezoekers ideeen konden spuien en inspiratie opdoen.

Hieronder een lijst van de pitches en een Engelse samenvatting van Rasmus Fleischers Keynote.

  • Paul Rutten (hoogleraar digitale media Universiteit Leiden), over een open repository voor monografieën.
  • Eppo van Nispen (directeur bibliotheek DOK in Delft)
  • Juha van ‘t Zelfde (Open Museum Network, Museum n8), over nieuw publiek, nieuwe domeinen en nieuwe waarde van musea en media.
  • Maarten Brinkerink (Open Beelden), over creatief hergebruik van archiefmateriaal.
  • Paul Keller (Kennisland & Creative Commons NL), over de mogelijkheid van om makers te vergoeden via een ‘flat-rate’ cultuurvergoeding.
  • Rasmus Fleischer (Piratbyran), Escaping the terror of shuffle, or how to add value to the superabundant

Summary of Rasmus Fleischer’s (Pyratbyran) Keynote @ KL Studio, Amsterdam
The industry lobby’s moving from banning content & carriers (’home taping = killing music’) to banning software: downloading’s become more or less accepted; indexing tools that make archives meaningful are now the focus of attack.

Are we only talking Internet-P2P? Consider the ‘sneakernet’: walking USB-sticks, CD’s & hard-disks over to your friends, on your sneakers, is becoming easier and more popular with the exponential growth of (portable) storage capacity.

But once all the music – ever produced – fits into our pocket, will it still have any value for us? This is the terror of shuffle: when we can listen to everything, whenever and where ever, we desire music that’s specific to a time & place.

So how do we move from copyright & content to how to add value to the superabundant? – Collective contexts. There’s a grey zone in between private use (not under attack) and public use (under attack). It’s here, in between total control and no control, where the really good experiences are. It’s here where copyright could also be a productive power.

Kopimi (’copy me’): a symbol showing the value the very process of copying; that you allow small mutations and the addition of meaning; that you can integrate infinite abundance into your finite lives.

Bekijk ook de tekeningen van sneltekenaar Suus van den Akker op de Wiki.

Auteur: Webmaster

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/kl-studio-2008-sessie-open-content/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/kl-studio-2008-sessie-open-content/