Launch Nederlandse versie van de Creative Commons licenties

5 januari 2010

Afgelopen vrijdag 18 juni 2004 zijn in Amsterdam de Nederlandse Creative Commons-licenties gelanceerd. In aanwezigheid van bijna 200 vertegenwoordigers uit de kunst- cultuur, juridische en overheidssector gaf Lawrence Lessig, hoogleraar aan Stanford University en initiatiefnemer van Creative Commons, een overdonderende presentatie over de noodzaak van een nieuw systeem voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk.

Nederland is het derde Europese land, na Finland en Duitsland, dat de gebruiksvergunningen heeft vertaald. Creative Commons is een licentiesysteem waarmee auteursrechtelijk beschermde werken gedeeld kunnen worden via het internet zonder dat inbreuk op het auteursrecht wordt gemaakt. Het gaat om literatuur, fotografie, muziek, film en wetenschappelijk werk. De licenties geven aan hoe content gebruikt kan worden (’enkele rechten voorbehouden’), in plaats van alle rechten voor te behouden. Via een eenvoudige webapplicatie kunnen makers in enkele stappen één van de CC-licenties aan hun werk toevoegen. Het systeem is gemaakt voor mensen die materiaal willen delen, mensen die begrijpen dat innovatie en nieuwe ideeën voortbouwen op bestaand gedachtegoed. De Nederlandse versie van de licenties is een initiatief van DISC (een project van KL en Waag Society) in samenwerking met het Instituut voor Informatierecht (IViR).

Documentairemaakster Ine Poppe was de eerste die haar werk (de documentaire Hippies from Hell) van een Nederlandse Creative Commons licentie voorzag. Ruim 3 miljoen werken zijn sinds de oprichting van de Creative Commons in 2002 op deze manier gelicenseerd.

In een levendig debat werd daarna onder andere de monopoliepositie van collectieve auteursrechtenorganisaties zoals BUMA/STEMRA en CEDAR ter discussie gesteld. André Beemsterboer, directeur Stichting Leenrecht en Stichting Reprorecht, beloofde met een systeem te komen dat het voor hun leden mogelijk maakt onder voorwaarden werk beschikbaar te stellen aan het publieke domein.

De Nederlandstalige licenties zijn beschikbaar via www.creativecommons.nl. Hier is ook een publicatie van DISC over de verschillende licentiemodellen te vinden.

Auteur: Geert Wissink

Publicatiedatum: 22 juni 2004

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/launch-nederlandse-versie-van-de-creative-commons-licenties/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/launch-nederlandse-versie-van-de-creative-commons-licenties/