Leeuwardens Frontlijnteam in actie

10 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Gisteren (15 december 2008) stond een boeiend stuk in de Volkskrant over het frontlijnteam in de Leeuwardense ‘Vogelaarwijk’ Heechterp-Schieringen.
Dit frontlijnteam bestaat uit veertien medewerkers die uitgeleend zijn door verschillende organisaties, zoals het CWI, woningcorporaties, verslavingszorg, etc. Zij proberen ‘de talenten van bewoners te ontdekken’ zoals in de krant beschreven stond.

Als Kafkabrigadier wordt ik altijd enthousiast als ik over dit soort teams hoor. Het belangrijkste doel van de frontlijnwerkers is mensen helpen, het maakt niet uit met wat. Of dit nu het invullen van formulieren, het helpen bij het nakomen van afspraken, sollicitatietraining geven, of informeren is maakt niet uit. Ook worden er geen eisen gesteld aan de toegang tot de hulp. Iedereen die ze kunnen helpen, wordt geholpen. Waarom werkt het niet op veel meer plekken zo? Dit soort teams is een snelle oplossing voor onnodige bureaucratie en wellicht een eerste stap in meer structurele richting.

In het stuk worden uiteraard verschillende verhalen van cliënten beschreven. Eigenlijk staat het mooiste voorbeeld van hoe het team iemand geholpen heeft ‘weggemoffeld’ in het kadertje met informatie over het team. Een bejaarde inwoonster van Heechterp-Schieringen had een trapje voor haar voordeur. Dit was zeer onhandig, aangezien ze met een rollator loopt. Vandaar dat ze een aanvraag bij de gemeente heeft ingediend voor een loopplank voor haar deur. De aanvraag wordt echter afgewezen (waarom wordt helaas niet vermeld). Het frontlijnteam liet zich hierdoor niet kisten. Het team zorgde voor een hoop zand en heeft de buurman van de mevrouw – die stratenmaker is – gevraagd een verhoging te maken. Binnen één dag was de mevrouw uit de problemen.

Dit bewijst voor mij dat dit team goed werk levert. Lekker praktisch en uitgaan van de oplossing en niet van de regels. Hulde!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/leeuwardens-frontlijnteam-in-actie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/leeuwardens-frontlijnteam-in-actie/