Manifest Startup Europe vraagt om open data

  3 september 2013

  Vicepresident van de Europese Commissie Neelie Kroes heeft samen met een groep van vooraanstaande internetondernemers een manifest samengesteld met 22 punten om innovatie & ondernemerschap in Europa aan te jagen. Wat positief opvalt in het manifest is dat Startup Europe overheden vraagt om meer open data vrij te geven. Daarmee kunnen nieuwe producten en diensten worden gemaakt.

  De aanleiding voor het manifest is recht voor zijn raap. Terwijl de economische crisis nog wel even een tijdje door gaat zetten, zeggen de initiatiefnemers, is de interneteconomie een bloeiende en groeiende markt waar Europa veel meer uit zou kunnen halen. De voorwaarde is dat er beter wordt samengewerkt en er een duidelijk, eenduidig geluid komt. Neelie Kroes zegt hier het volgende over in de speech die ze op de Campus Party in Londen gaf:

  “We need a voice for the tech startups in Europe. To fight for them. I would hope that established successful entrepreneurs can raise their hands and convince others to do the same. And launch a movement to say that the future is digital and that we need the right policies to support it”.

  Open data is een belangrijk speerpunt in het manifest. Het is een van de vijf onderwerpen die geagendeerd worden door de 'Startup Europe Leaders Club', bestaande uit onder meer Daniel Ek (Spotify), Kaj Hed (Rovio), Boris Veldhuijzen van Zanten (The Next Web) en Lars Hinrichs (Hackfwd). Er is nog te weinig open data beschikbaar, waardoor innovatieve bedrijven gehinderd worden om nieuwe producten en diensten op de markt te brengen:

  “The irony of public data in the EU is that so little of it is actually public. From transportation to treasury to tender information, opening up government data can increase transparency and trust, while increasing citizen engagement, empowerment and equality. In addition, unlocking public data from its shackles allows innovative companies to introduce new products and services that can further reduce the dependence on central government and create new businesses at the same time”.

  Op zich geen nieuw verhaal – maar wel een relevant verhaal. Uit de open databeweging klinkt al geruime tijd de roep om meer open overheidsdata. De boodschap: de meest waardevolle manieren om data te gebruiken worden niet bedacht door de overheden, maar door ondernemers (en hackers). De vrije beschikbaarheid van data kan een belangrijke impuls geven aan maatschappelijke en economische innovatie en waardecreatie.

  CC BY campuspartyeuropa on Flickr – Neelie Kroes 3 jaar geleden op de Campus Party in Berlijn

  De ambitie die op het gebied van open overheidsdata al jaren, nationaal en internationaal, uitgesproken wordt, staat echter in schril contrast met de realiteit. Een studie van de Open State Foundation laat zien dat met name Nederland enorm achterop loopt:

  “Compared to the United Kingdom and the United States, the Netherlands lags far behind on open data. The government open data portal which was launched two years ago has only a couple of hundred open data sets. At data.overheid.nl it seems that in the past years almost 5,800 datasets have become available, but research by Open State Foundation shows that the number of real open data sets is far less”.

  Met het manifest wil Startup Europe meer publieke steun krijgen voor een robuust en actiegericht plan dat de agenda wordt voor een serie bijeenkomsten in Brussel in oktober. Startups en internetondernemers moeten deze gelegenheid te baat nemen om zich uit te spreken over deze agenda en de noodzaak van open overheidsdata. Hopelijk wordt dit een stevig gesprek tussen ondernemers en overheden. 

  Onderteken het manifest via http://startupmanifesto.eu/

  Door Nikki Timmermans en Thijs van Exel

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/manifest-startup-europe-vraagt-om-open-data/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/manifest-startup-europe-vraagt-om-open-data/