Nieuw systeem om herkomst digitale werken vast te leggen: Ascribe

17 juni 2015

Kunstenaars en andere makers die willen vastleggen dat een foto, schilderij of ander soort afbeelding door hen is gemaakt, kunnen sinds vorige week gebruikmaken van een nieuwe service: Ascribe. In dit systeem wordt provenance-informatie++HerkomstinformatieKennisland staat voor een sterk publiek domein. Provenance-informatie is hier een essentieel onderdeel van. Bekijk ook onze case ‘Een sterk publiek domein’. (oftewel herkomstinformatie) van online afbeeldingen gecrowdsourcet. Gebruikers die een afbeelding uploaden, geven daarbij aan wie de eigenaar ervan is. Hoewel Ascribe voorziet in een lacune, lijkt het geen duurzame oplossing.

Gouden vondst met een keerzijde

Ascribe is in het leven geroepen om eigenaarschap over creatieve digitale content vast te leggen. Het is speciaal ontworpen voor makers die hun werk op internet delen. Zij uploaden behalve afbeeldingen informatie over de herkomst (provenance-informatie). In dit geval is dat de naam van de artiest, de titel van het werk, het jaar waarin het werk is gemaakt en het aantal gepubliceerde versies. Vervolgens genereert het systeem een unieke ID (aan de hand van een cryptographic hash++Cryptographic hashLees hier wat dit precies inhoudt.) en geeft aan wie deze informatie in het systeem heeft gezet.

Door een afbeelding op Ascribe te uploaden, wordt de eigenaar van deze afbeelding dus herleidbaar. Via Ascribe kan op een eenvoudige manier gecheckt worden wie de maker (eigenaar) is. Ook biedt het de mogelijkheid om de voorwaarden aan te geven waaronder de afbeelding online staat, bijvoorbeeld via een Creative Commons-licentie++Creative CommonsKennisland coördineert sinds 2004 de publieke activiteiten van Creative Commons in Nederland. We werken hierin samen met Waag Society en het Instituut voor Informatierecht. Lees meer . Daarnaast maakt dit systeem het mogelijk om afbeeldingen op andere websites te gebruiken zonder dat de provenance-informatie verloren gaat: elke afbeelding krijgt een unieke publieke URL die deelbaar is. Ascribe lijkt dan ook een gouden vondst. Toch heeft het systeem ook gebreken. Die hebben vooral te maken met de gebruikte technologie, de zogeheten ‘blockchain’.

Blockchain-protocol beperkt de flexibiliteit

De afbeeldingen met herkomstinformatie worden opgeslagen in een zogenoemde blockchain++BlockchainDe blockchain is ontworpen voor de online valuta Bitcoin. Dit artikel legt de principes van blockchain en Bitcoin goed uit. . Dit is een digitaal register dat door alle deelnemers wordt beheerd, in plaats van door één partij++Decentrale machtDe centrale macht wordt verplaatst naar alle deelnemers. Bitcoin is bijvoorbeeld een digitale valuta waarbij de plek van de bank wordt ingenomen door het netwerk, en door de manier waarop het netwerk in elkaar zit, is het betrouwbaar genoeg om er geldtransacties op te laten plaatsvinden.. Dit peer-to-peer netwerk faciliteert de uitwisseling van informatie, of bijvoorbeeld geld in het geval van BitcoinEen provenance-systeem dat werkt volgens het blockchain-protocol is niet gevoelig voor monopolievorming of politieke invloed. Tegelijkertijd betekent dit automatisch dat informatie niet kan worden aangepast.. Alle informatie die wordt toegevoegd, belandt in een register (ledger++LedgerBlockchains register wordt in het Engels ‘ledger’ genoemd. In de ledger staat alle uitgewisselde informatie. Dit filmpje legt uit hoe de ledger is opgebouwd. ) waartoe alle deelnemers toegang hebben en alle transacties die worden gedaan zijn publiek.

Het blockchain-systeem wordt dus niet vanuit één centrale plek bestuurd. Hierdoor is het betrouwbaar. Een provenance-systeem dat werkt volgens het blockchain-protocol is daarmee niet gevoelig voor monopolievorming of politieke invloed. Tegelijkertijd betekent dit automatisch dat informatie niet kan worden aangepast. Dit is een bewuste keuze, waarvan het zeer de vraag is of het slim is. Wat gebeurt er echter als er incorrecte informatie in het systeem belandt? De gekozen technologie is te weinig flexibel om hier op in te spelen.

Ascribe probeert een oplossing te bieden voor een probleem waar we tegen aan blijven lopen op het internet, namelijk het probleem van eigenaarschap en attributie. Het feit dat de data in het systeem wordt gecrowdsourcet, maakt het systeem sterker. Het idee achter een gedecentraliseerd systeem is goed, maar voor een digitaal provenance-systeem zou ik eerder voor een centraal georganiseerd systeem gaan waarin informatie nog kan worden aangepast en up-to-date worden gehouden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/nieuw-systeem-om-herkomst-digitale-werken-vast-te-leggen-ascribe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/nieuw-systeem-om-herkomst-digitale-werken-vast-te-leggen-ascribe/