Open internet onder vuur

  12 juni 2013

  HyperText Markup Language (HTML) is de taal van het internet. Alle webpagina's die je bezoekt zijn in HTML beschreven en door je browser vertaald tot wat je op je scherm kunt zien. Al geruime tijd wordt hard gewerkt aan de vijfde versie van deze taal: HTML5. Met elke nieuwe versie komen er nieuwe mogelijkheden voor presentatie en interactie tussen websites en gebruikers bij. Één van de meest interessante innovaties in HTML5 zijn de nieuwe standaarden voor het afspelen van video en audio. Maar juist die mooie nieuwe standaarden komen nu in gevaar.

  Overal op het internet vind je video en audio, maar om deze af te spelen maken websites vaak gebruik van 3rd party plug-ins zoals Adobe Flash of JAVA. Het probleem met deze software is dat ze een extra belasting voor je computer zijn, en niet met elke browser goed samenwerken. Met HTML5 zijn deze plug-ins niet meer nodig, waardoor het afspelen van media browseronafhankelijk wordt. Dit heeft een gunstig effect op de snelheid en het energieverbruik van de machine en betrouwbaarheid van het afspelen. Ook wordt het afspelen op mobiele apparaten hierdoor verbeterd (het besturingssysteem van Apple ondersteunt bijvoorbeeld geen Flash of JAVA).

  Hevige discussie

  Er ligt nu een voorstel op tafel bij W3C, de standaardisatieorganisatie achter HTML, om Encrypted Media Extensions toe te voegen aan deze nieuwe standaard. Als deze toevoeging goedgekeurd wordt, krijgen websites de controle om het afspelen van audiovisueel materiaal tegen te gaan, totdat een externe partij, zoals een omroep of een uitgever daar goedkeuring aan geeft. Door het materiaal te versleutelen is het dan niet meer mogelijk om zomaar bestanden te downloaden. Dit klinkt heel redelijk, want websites als uitzendinggemist.nl en nos.nl krijgen hierdoor betere controle over wat er mag gebeuren met de media die ze aanbieden. Toch is er een hevige discussie aan de gang over dit voorstel.

  Een aantal weken geleden hebben enkele grote belangenorganisaties als Creative Commons en de Electronic Frontier Foundation (EFF), een waakhond op het gebied van rechten bij het gebruik van technologie, een brief aan W3C ondertekend tegen dit voorstel. Deze week heeft de EFF daar een formeel bezwaar aan toegevoegd. Waarom valt dit voorstel zo slecht bij deze partijen?

  Controle over je eigen computer

  Het grootste probleem dat deze partijen met dit voorstel hebben, is het gegeven dat een deel van de controle over je computer, telefoon of tablet ermee wordt overgedragen aan een derde partij. De controle over wel of niet iets kunnen afspelen en/of downloaden ligt niet langer bij jou, maar bij de derde partij. Er zijn nu ook al websites die het afspelen van content tegenhouden doordat je eerst moet inloggen of door gebruik te maken zogenaamde paywalls (betaalmuren). De technologie achter deze beschermingsmaatregelen werkt aan de kant van de aanbieder, niet aan de kant van de eindgebruiker (de internetter). 

  Gevaarlijk precedent

  Door dit voorstel wordt een gevaarlijk precedent geschapen voor het open internet. HTML is namelijk tot nu toe een open, toegankelijke manier om informatie te communiceren en te structureren. Door dit voorstel stapt de standaardiseringsorganisatie buiten de eigen gedefinieerde missie: “to lead the World Wide Web to its full potential by developing protocols and guidelines that ensure the long-term growth of the Web.” Met een “web for all, a web on everything and a web of trust”.

  Door de bomen de browser niet meer zien

  Ik ben het geheel met de EFF eens wanneer zij W3C aanraden om dit voorstel links te laten liggen en deze functionaliteit niet op het niveau van de basistaal van het internet (HTML) te bespreken. Browsers zijn tegenwoordig zo alom vertegenwoordigd (zowel Google als Mozilla ontwikkelen op het moment zelfs besturingssystemen die alleen maar uit een browser bestaan) dat deze toevoeging enorme gevolgen zal hebben. Dit soort discussies worden steeds vaker op het niveau van standaarden besproken. Dit is zo specifiek dat het grote publiek überhaupt niet doorheeft dat ze plaatsvinden, terwijl de discussie gaat over de toekomst van internetgebruik voor vrijwel iedereen. In het publieke debat en zeker in Nederland en Europa ontbreekt er een publieke stem die ageert tegen deze lobby op het niveau van technologische standaarden. Geef je steun aan Creative Commons, EFF en andere partijen die tegen deze ontwikkeling zijn.


  Maarten Zeinstra

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/open-internet-onder-vuur/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/open-internet-onder-vuur/