Piratenpartij: niet alleen maar piraterij

30 november 2011

Ik was gisteren aanwezig bij een debat van de piratenpartij bij SETUP, een initiatief van Stichting Medialab Utrecht. Een groot deel van de lijst Piratenpartij ging in discussie met geïnteresseerden over onderwerpen als onderwijs en de zorg. Onderwerpen die niet rechtstreeks verbonden lijken met de one-issue politiek die de partij in de media lijkt te bedrijven.

Na een vriendelijk en informeel ontvangst door lijstrtekker Samir Alliouide is er over een aantal stellingen gediscussieerd. Centraal stond hoe de Piratenpartij veranderingen wil doorvoeren op de gebieden zorg en onderwijs. Ik zal de twee meest vruchtbare discussies hieronder kort samenvatten.

‘Colleges moeten online vrij beschikbaar zijn.’
De Piratenpartij wil de kwaliteit van het onderwijs niet langer laten afhangen van de presentatievaardigheden van de docent. Dit wordt bereikt door colleges vrij online beschikbaar te maken. Hierdoor kunnen studenten zelf kiezen van wie en welke colleges ze willen volgen. Dit gebeurt al aan de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen, maar ook aan vele buitenlandse universiteiten zoals Harvard en Stanford door middel van bijvoorbeeld de iTunes University. Als je colleges vrij online beschikbaar stelt, dan help je kennis zo breed mogelijk te verspreiden volgens de partij. Ook zou het mogelijk moeten zijn om als student van de Universiteit van Amsterdam getoetst te kunnen worden op online colleges uit Utrecht. Dit draagt bij aan de marktwerking en gaat de teruggang van de kwaliteit van het onderwijs tegen. Ook geeft het de student de mogelijkheid om zich te ontwikkelen naar eigen interesses. De Piratenpartij wil dit regelen via de voorwaarden voor het ontvangen van overheidsgelden aan onderwijsinstellingen.

Het idee is ontstaan uit het ideaal van de partij om producten van publieke gelden ook publiekelijk beschikbaar te maken. Iets wat ik als open content adviseur ook graag zie gebeuren.

‘Zorg is over 20 jaar onbetaalbaar als het huidige patentstelsel gehandhaafd blijft.’
De meeste partijen zijn het erover eens dat de zorgsector een moeilijke tijd tegemoet gaat. De Piratenpartij ziet een hervorming van het patentstelsel als een van de mogelijke middelen op de financiële problemen in de zorg te verminderen. Volgens de Piratenpartij zal het openbreken van het patentstelsel in de zorg leiden tot minder kosten van medicijnen. Producenten geven hierdoor minder geld uit aan het beschermen en promoten van haar producten. Ook dit is voor mensen die werken aan open content, open source, en open standaarden geen onbekend verhaal. Deze ideeën en argumentatie wijdverspreid krijgen in onze huidige politieke cultuur heeft echter nog wat voeten in de aarde.

Het is voor de partij vooral belangrijk dat haar standpunten en ideeën in de kamer terecht komen. Of ze een zetel gaan halen volgende week blijft de vraag. In elk geval heeft deze (misschien wel erg) jonge partij frisse ideeën en denkt zij ook over andere zaken na dan alleen piraterij. Ik zal ze met interesse blijven volgen.

Zie ook: www.piratenpartij.nl/standpunten

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/piratenpartij-niet-alleen-maar-piraterij/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/piratenpartij-niet-alleen-maar-piraterij/