Social Software en Web 2.0

5 januari 2010

Social software, web 2.0, community tools: deze termen zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit het jargon van de webontwikkelaar en internetgebruiker. Maar wat zijn communities, rss-feeds, wiki’s en social tagging eigenlijk en wat heb ik eraan als erfgoed instelling? Deze vragen kwamen aan bod op een workshop die gaf op de Digitaal Erfgoed Conferentie Nederland (12 en 13 december). De workshop had als insteek de verschillende invalshoeken van web 2.0 uit te leggen, veel voorbeelden geven en daarna de aanwezigen zelf te laten brainstormen over enkele onderwerpen.

Als achtergrond gebruikte ik de invalshoeken op het web 2.0 van Tim O’Reilly, die achter de term web 2.0 zit, en weer de mosterd bij Christopher Alexander haalde. De volgende onderwerpen kwamen aan bod

1. The Long Tail
2. The web as platform
3. Data is King
4. Users Add Value
5. Network Effects by Default
6. Some Rights Reserved
7. The Perpetual Beta
8. Cooperate, Don’t Control
9. Software Above the Level of a Single Device

Daarna volgden enkele praktische voorbeelden van social software.

Youtube: www.youtube.com
Basecamp: www.basecamphq.com
Google Docs: docs.google.com
Google Calendar: calendar.google.com
Gmail: www.gmail.com
Creative Commons: www.creativecommons.nl
Beelden voor de Toekomst: www.beeldenvoordetoekomst.nl
Hyves: www.hyves.nl
Wikipedia: www.wikipedia.nl
Digitale Pioniers: www.digitalepioniers.nl
Wordpress: www.wordpress.org
Twiki: www.twiki.org
Flickr: www.flickr.com
Del.icio.us: http://del.icio.us
BBC Backstage: http://backstage.bbc.co.uk
Second Life: www.secondlife.com
Surf Groepen: www.surfgroepen.nl

In de brainstorm gingen de ongeveer 25 aanwezigen in kleine groepjes zelf aan de slag om met argumenten te verzinnen om social software in te zetten voor hun instelling. Dat leverde de volgende inzichten op

  • Zoek de gebruiker op en interacteer ermee in plaats te wachten op je plek (zet een deel van je content op Hyves, Youtube etc, zoek zelf de communities)
  • Stel je open op. Haal de gebruiker binnen, laat hem zelf creatief aan de slag gaan met materiaal dat jij aanbiedt (zie ook BBC Backstage)
  • Stel een deel materiaal zo vrij mogelijk beschikbaar, bijvoorbeeld met een Creative Commons licentie. Op deze manier spreek je de creativiteit van de gebruiker aan en kun je gebruik van de international etalage functie die Creative Commons heeft.
  • Begin een proeftuin binnen je eigen organisatie met wiki’s en weblogs en integreer deze in je workflow
  • Werk samen met partijen die niet in je telefoon staan (Hyves, Google etc)
  • Gebruik web 2.0 software die alle interactie mogelijkheden standaard biedt voor je website (zie www.creativecommons.nl waar WordPress achter zit www.digitalepioniers.nl die eigenlijk een wiki is)
     

De presentatie is hier te downloaden als pdf.

Auteur: Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/social-software-en-web-20/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/social-software-en-web-20/