Staatssecretaris weet nog niet helemaal wat ‘publieke content’ betekent

  3 juli 2013

  In de Tweede Kamer werd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren’ van dinsdag 25 juni 2013 Open Beelden naar voren gehaald door staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker. De Staatssecretaris noemt Open Beelden samen met Uitzending Gemist als een vorm van ontsluiting van publieke data en content:

  “[…] Met de opkomst van internet hebben wij meer mogelijkheden om data te ontsluiten. Het is goed als wij daarin stappen maken. Op dit moment experimenteert de NPO al met het ontsluiten van zijn content, bijvoorbeeld via Uitzending Gemist. Uit de kranten hebben de leden misschien al vernomen dat er gewerkt wordt aan een soort "on demand"-portal, met name voor programma's waarvoor extra moet worden betaald voor de auteursrechten als ze worden hergebruikt in dergelijke streamingdiensten. Ik vind het goed dat hiernaar gekeken wordt. Ook Beeld en Geluid heeft als omroeparchief een leidende rol op het terrein van digitaliseren en het ter beschikking stellen van data en content. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan Open Beelden, een mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele content die eenvoudig kan worden hergebruikt.” 

  Open Beelden is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Kennisland dat wij sinds 2009 in kader van Beelden voor de Toekomst ontwikkelen. Open Beelden pioniert in het open ontsluiten van audiovisueel archiefmateriaal door deze aan te bieden onder Creative Commons-licenties. Ook maakt het platform gebruik van open standaarden, open source en open fileformats.

  Goede voorbeelden?

  De staatssecretaris vindt zowel Uitzending Gemist als Open Beelden goede voorbeelden van het ontsluiten van content. Dit geldt helaas niet voor beide platforms. Uitzending Gemist is namelijk in haar fundament geënt op een model van een enkel consumerende samenleving. Een gezonde culturele samenleving bouwt voort op reeds bestaande culturele uitingen; bij Uitzending Gemist kan je alleen maar video’s bekijken. Terwijl juist materiaal dat is gemaakt met publiek geld beschikbaar zou moeten zijn voor hergebruik. Open Beelden biedt wel de infrastructuur aan om audiovisueel materiaal voor hergebruik te delen. Het is nu aan de staatssecretaris om ons publieke bestel te adviseren om hun producties voor hergebruik beschikbaar maken zoals de media van Open Beelden.

  Maarten Zeinstra

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/staatssecretaris-dekker-open-audiovisuele-content-voor-hergebruik/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/staatssecretaris-dekker-open-audiovisuele-content-voor-hergebruik/