Waarom Creative Commons wel werkt

  5 januari 2010

  Op de website van zijn advocatenkantoor heeft Kamiel Koelman een artikel over Creative Commons gepubliceerd. Onder de kop ‘Waarom Creative Commons niet kan werken‘ probeert Koelman uit te leggen dat Creative Commons niet zou kunnen werken. Volgens Koelman zou het feit dat de licenties geen vrijwaring bevatten een groot risico voor licentienemers (gebruikers van gelicenseerde werken) opleveren en daarom zou niemand Creative Commons gelicenseerde werken gebruiken.

  Dat is natuurlijk grote (en niet zulke nieuwe) onzin. Er zijn meer dan 100.000 Creative Commons gelicenseerde foto’s op flickr.com, een van de meest bezochte websites ter wereld. Flickr is volledig onder een Creative Commons licentie beschikbaar en bijvoorbeeld Adam Curry heeft inmiddels twee geschillen over misbruik van door hem onder Creative Commons licenties gepubliceerde foto’s gewonnen.

  Het is denkbaar dat het ontbreken van een vrijwaring in de Creative Commons licenties door grote commerciële hergebruikers (of tenminste door hun in-house juristen) als problematisch ervaren wordt, maar dit is dan ook niet de primaire doelgroep van Creative Commons en daarnaast hebben deze organisaties de resources om in geval van twijfel bij de licentiegever na te vragen of anders materiaal met vrijwaring uit commerciële bronnen te gebruiken. Voor de overgrote meerderheid van mensen die werk onder een Creative Commons licentie publiceren of CC-gelicenseerde werken gebruiken, is het Koelmans ‘probleem’ een non-issue.

  Voor veel van deze mensen is het een veel groter probleem dat zij naast Creative Commons ook nog rekening moeten houden met een nodeloos complex, volledig verouderd en alleen voor gespecialiseerde juristen als Koelman te doorgronden auteursrecht. Hiervoor biedt Creative Commons een werkend (maar voor de purist imperfect) alternatief en daarom werkt Creative Commons voor deze mensen juist wel.

  P.S. De titel van deze post is niet van Marco Raaphorst gejat maar is volledig zelf verzonnen. Marco heeft op zijn eigen blog onder de zelfde titel een lezenswaardige repliek op de stelling van Koelman gepubliceerd. Verder is er ook op het blog van Arnoud Engelfriet een sterk weerwoord te vinden.
   

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/waarom-creative-commons-wel-werkt/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/waarom-creative-commons-wel-werkt/