Maatschappelijke vooruitgang
in 2018

Nederlandse winkelstraat

Nederlandse winkelstraat: de samenleving in een notendop.

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

Original

Download
English
Bekijk ons portfolioPortfolio

Kennisland is ooit opgericht om maatschappelijke vernieuwing en de kennissamenleving op de kaart te zetten. Onder leiding van Nora van der Linden en Kimon Moerbeek zal KL nog sterker bevragen of die vernieuwing ook vooruitgang is, en voor wie. Lees hier ons nieuwe verhaal en bekijk in dit portfolio wat we in 2018 bereikt hebben en welke ambities we willen waarmaken in 2019.

Filter op domein als je wilt:

Meer eigenaarschap, zelfontplooiing en motivatie in het onderwijs

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
DE Onderwijsbeweging

Maker: Niels Rikken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

We ontwierpen en begeleidden de unieke aanpak van DE Onderwijsbeweging. Daarin ontwikkelen leraren, leerlingen, ouders, team- en afdelingsleiders en andere betrokkenen van het Montessori College samen vernieuwend onderwijs, met als belangrijkste doel meer motivatie, zelfontplooiing en eigenaarschap over het onderwijs bij leerlingen.

Nieuwe toekomstvisie ontwikkeld voor verpleeghuis in relatie tot de buurt

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Rummikuppen in de Buitenhof

Bewoners van zorgcentrum De Buitenhof spelen een spelletje.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Op basis van de vraag ‘hoe word je fijn oud?’ haalde Kennisland veertig verhalen op in verpleeghuis De Buitenhof in Amsterdam en de omliggende wijk Buitenveldert. Op basis van deze verhalen ontwierpen we een toekomstvisie die inspeelt op lokale en stedelijke ontwikkelingen in wonen en zorg. Deze visie wordt de komende tijd uitgewerkt in het vernieuwingsplan van de grote woonzorglocatie. Lees meer

Europese vernieuwers verbeteren kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
EUSIC

Eerste dag van de European Social Innovation Competetion

Maker: Vlad Cupşa

Rechten:

Original

Download

Met coaching, een toolkit, webinars en een driedaagse academy vol met workshops, ondersteunden we voor de zesde keer op rij maatschappelijk vernieuwers in de European Social Innovation Competition. In 2018 stond de competitie in het teken van het vergroten van kansen voor jongeren op de lokale arbeidsmarkt in een veranderende economie. Bekijk hier de toolkit die we samen met Nesta ontwikkelden en hier de vier winnaars van 2018.

Kennis en inzichten van tien jaar pionierende leraren landelijk gedeeld

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Jijmaakthetonderwijs

Screenshot uit de campagne Jijmaakthetonderwijs.nl

Maker: Foto: Henk Wildschut

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download

Met de campagne jijmaakthetonderwijs.nl werden kennis en inzichten van tien jaar pionierende leraren gebundeld en gedeeld. De inspirerende verhalen werden in de vorm van een krant verspreid onder bijna alle scholen in Nederland. Online trok de campagne duizenden bezoekers. De zichtbaarheid van deze opbrengsten heeft de relevantie van het LerarenOntwikkelFonds op de politieke agenda gezet, waardoor de kans groot is dat nog veel meer leraren in de toekomst zelf hun onderwijs kunnen vernieuwen.

Wij hebben het auteursrecht en de toegang tot digitaal cultureel erfgoed verbeterd

7-a-m-new-years-morning-1920x1200

7 A.M. (New Year’s Morning) by László Moholy-Nagy. This artwork is featured on Art Up Your Tab.

Maker: László Moholy-Nagy

Rechten:

Original

Download

Eind 2018 hebben we onze activiteiten op het gebied van auteursrecht en digitaal cultureel erfgoed na meer dan een decennium beëindigd. Lees hier wat we hebben bijgedragen aan open toegang, open content en de modernisering van het auteursrecht in Nederland en Europa.

Vernieuwend leiderschap in de culturele sector in Nederland en Vlaanderen

Openingsevent van LinC Lage Landen

Minister van Engelshoven in gesprek met een van de deelnemers van LinC LL

Maker: Sebastiaan ter Burg

Rechten:

Original

Download

In 2018 ontwikkelde KL samen met de universiteiten Utrecht en Antwerpen de vijfde editie van Leiderschap in Cultuur, het leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector. Deze keer in Nederland én Vlaanderen. De cultuurprofessionals doen onderzoek naar en werken samen aan diversiteit, nieuwe financieringsstelsels, regionale samenwerking en een betere positie op de arbeidsmarkt, voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde culturele sector.

Gemeentebestuur leert van stadmakers over talentontwikkeling en gezondheid

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Amsterdammers, Maak je Stad!-diner

Maker: Amsterdammers, Maak je Stad!

Rechten:

Original

Download

Acht maanden lang werkten we met 36 initiatieven op het gebied van gezondheid en talentontwikkeling aan het versterken van hun impact. Bovendien onderzochten we de samenwerking tussen hen en het gemeentebestuur, en hoe die het meest succesvol is. Met het bezoek van Koning Willem-Alexander en een speciaal lijsttrekkersdebat voorafgaand aan de lokale verkiezingen sloten we de eerste editie van Amsterdammers, Maak je Stad! af.

Nieuwe technologie vertaald naar betere nachtrust en meer werkplezier in de zorg

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Oude man in verzorgingstehuis

Rechten:

Original

Kennisland werkte samen met personeel, bewoners en familie aan het toepassen van nieuwe zorgtechnologie bij zorgcentrum Prins Hendrik in Egmond aan Zee. Dit leidde tot nieuwe kennis en ervaring, en minder standaardcontroles voor medewerkers. En vooral voor meer veiligheid, meer vrijheid en betere nachtrust voor mensen met dementie. Lees meer

Samenwerkend vermogen van kennisinstellingen, gemeenten en bedrijven op stedelijke vraagstukken versterkt

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
City Deal Kennis Maken

De stad als leeromgeving

Maker: Florencia Jadia

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In het kader van het project Stad als leeromgeving voor de City Deal Kennis Maken bracht Kennisland studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren en bestuurders bij elkaar om kennis uit te wisselen over samenwerken aan complexe stedelijke opgaven. In interviews met betrokkenen lichten we de belangrijkste lessen uit.

Groeiende community van pionierende leraren in Hong Kong werkt aan vernieuwend onderwijs

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Hong Kong children

Kleine kinderen in Hong Kong.

Maker: Chspf

Rechten:

Original

Download

Komend jaar dagen we voor de derde keer Hongkongse leraren uit om zichzelf te ontwikkelen tot onderwijsvernieuwer. We stimuleren daarmee de groeiende beweging van innovatieve leraren in Hong Kong en scheppen ruimte voor vernieuwende aanpakken die beter aansluiten bij de leefwereld van leerlingen en leraren.

Democratisering van energietransitie door bewoners te betrekken

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Radiator

Radiator op blauw-wit-gestreepte tegels

Maker: Bios

Rechten:

Original

Download

Met de publicatie Open Overheid: Aardgasvrije wijken en het toetreden tot Amsterdam Smart City (ASC) passen we onze ervaring toe op een van de meest prangende vraagstukken van deze eeuw: de energietransitie. Binnen ASC werken we met gemeente en bedrijven aan de vraag hoe bewoners daarbij op een slimme manier betrokken kunnen worden.

Groeiende community van leraren werkt aan onderwijsvernieuwing in Rotterdam en Amsterdam

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Rotterdam

Cubuswoningen in Rotterdam

Maker: Guilhem Vellut

Rechten:

Original

Download

Met de start van de derde lichting leraren is de Rotterdamse community van onderwijsvernieuwers die voortkomt uit Broedplaats010 wederom versterkt en gegroeid. Broedplaats010 maakt het leraarschap aantrekkelijker, vergroot het leiderschap van de deelnemers en leidt tot zinvolle vernieuwing in het onderwijs. In Amsterdam is de eerste editie van Broedplaats020 van start gegaan.

Ambitie | Systeemdenken als methodologie toepassen

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Maak je stad!

Maak je stad! Sessie #2: Hosselen

Maker: Maak je stad!

Rechten:

Original

Download

We willen in 2019 de complexe maatschappelijke vraagstukken waar we aan werken nog beter doorgronden. Daarvoor zetten we experimenten op die ons in staat stellen om de systeemwerkelijkheden van beleid, instituties en regelgeving te bevragen en uit te dagen. Lees ook het artikel ‘Forget about impact: let’s be honest about systems change’.

Ambitie | Uitwisseling tussen onderwijs en samenleving vanzelfsprekend maken

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Onderwijs en samenleving

Kinderen doen mee aan een social lab in Wenen.

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Jongeren voorbereiden op een samenleving die constant in beweging is, vraagt om een nauwere samenwerking met die samenleving. Het komende jaar willen we verder bouwen aan lerende verbindingen, en onderzoeken hoe verschillende rollen en maatschappelijke partijen elkaar kunnen versterken om vraagstukken in het onderwijs en de samenleving aan te pakken.

Ambitie | Maatschappelijke vooruitgang ontwerpen in wisselwerking met de fysieke stedelijke omgeving

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Het Ecuplein

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

De stad is de plek bij uitstek waar onze idealen – een open en inclusieve samenleving – gestalte krijgen. De fysieke omgeving speelt een cruciale rol als het gaat om het realiseren van deze doelen. In 2019 willen we onze maatschappelijke waarden ook in de gebouwde omgeving vertalen door samen te werken met ruimtelijk ontwerpers.

Ambitie | Makers en professionals in kunst en cultuur als maatschappelijk vernieuwers

Ai Weiwei

'Sunflower Seeds' by Ai Weiwei, Tate Modern Turbine Hall

Maker: Анна Астахова

Rechten:

Original

Download

We willen makers en professionals in kunst en cultuur ondersteunen bij het versterken van hun positie midden in de samenleving. Zodat zij hun creativiteit, kritische vermogen en verbeeldingskracht kunnen inzetten voor het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op die samenleving en de toekomst.

Ambitie | Van tijdelijke interventies naar duurzame, structurele verandering in het onderwijs

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Kind in bibliotheek

Maker: Franck Barske

Rechten:

Original

Download

De experimentele tussenruimtes, waarmee we tijd, ruimte en nieuwe ontmoetingen organiseren, leveren nieuwe inzichten over waar het onderwijssysteem beter kan. Deze inzichten willen we niet alleen gebruiken om tijdelijke verbeteringen in gang te zetten, maar ook om alternatieve voorstellen te ontwerpen als structureel onderdeel van het onderwijs(beleid).

Ambitie | Nieuwe woon-zorgconcepten ontwikkelen voor een vergrijzende samenleving

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
Handen

Handen van een persoon op leeftijd.

Maker: Rawpixel

Rechten:

Original

Download

Nederland vergrijst maar bestaande oplossingen in zorg en wonen zijn niet in staat die ontwikkeling te volgen. Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen, terwijl het voor de zorg die het verpleeghuis levert steeds zwaarder wordt. Wij willen samen met alle betrokkenen nieuwe concepten en – indien nodig – ongewone oplossingsrichtingen ontwikkelen die bewijzen dat het mogelijk is om goed en plezierig oud te worden.

onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang

Scroll/swipe door de tijdlijn hieronder om te zien wat we in 2018 hebben gedaan voor
KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec