Academie voor culturele vernieuwers

Aan de slag met vernieuwende projecten, persoonlijk leiderschap en een platform voor culturele vernieuwing.


2011

De urgentie voor culturele instellingen om te vernieuwen en zich te verbinden met de samenleving is groot. En deze lijkt nu zelfs groter dan ooit met de aangekondigde cultuur bezuinigingen. Maar hoe doe je dat? Van april tot en met november 2011 zijn 14 leidinggevenden uit de culturele sector in de Academie voor Culturele Vernieuwers aan de slag gegaan met vernieuwende projecten, wordt gewerkt aan persoonlijk leiderschap en een platform voor culturele vernieuwing.

Deelnemers

Via een voorselectie en een daarop volgende intakeprocedure zijn uit 45 aanmeldingen 14 deelnemers geselecteerd. De groep is samengesteld uit diverse gebieden van de kunstensector: muziek, erfgoed, theater (zowel ‘groepen’ als ’gebouwen’), festivals en speciale projecten. Daarnaast is er diversiteit in leeftijd en functies.

In vijf sessie ondersteunt de Academie de uitwerking, onderbouwing en implementatie van de projecten. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers verder aan hun projecten. Daarbij konden ze een beroep doen op een groep van deskundige coaches die divers waren in hun verschillende ervaringsgebieden.

Coachteam

Het coachteam van de Academie bestaat uit de volgende coaches/adviseurs: Bart van Rosmalen (directeur Walter Maas Huis), Rachel Feuchtwang (creative producer en adviseur), Kai van Hasselt (adviseur cultural intelligence en urban strategies), Machiel Emmering (freelance management consultant), Marijke Broekhuijsen (zelfstandig management- en organisatieadviseur) en Caroline van der Linden (creative business coach De Baak).

Bijeenkomsten

Module 1 en 2 (26 en 27 april 2011): De deelnemers maakten in deze modules kennis met elkaar, pitchten hun projecten en scherpten deze met elkaar en de coaches aan. Er waren drie inhoudelijke thema’s. Hoe krijg ik meer of ander publiek? Hoe kunnen we alternatieve inkomstenstromen genereren? En hoe krijg ik mijn organisatie mee in de vernieuwing die ik wil gaan creëren?

Module 3 (14 juni 2011): De deelnemers gingen in deze module aan de slag met het aanscherpen van hun ‘denken in verdienen’. Er werd een aantal bruikbare tools aangereikt zoals het businessmodel, het businessplan en de businesscase. Ook werd er geoefend met het verhaal van de organisatie. Chris Keulemans, artistiek directeur van de Tolhuistuin, presenteerde de businesscase.

Module 4 (16 september 2011): In deze module werden de banden met het publiek onderzocht. Er werd gereflecteerd op afspraakjes met (potentieel) publiek en innovatieve cases werden bediscussieerd. De businesscase werd deze keer gepresenteerd door Marie-Luce Bree van Foam.

Module 5 en 6 (7 en 8 november 2011): Deelnemers werken in deze laatste module aan het thema organisatieverandering. Samen met de artistieke dan wel zakelijke tegenpool wordt de implementatie van de projecten besproken. Op de tweede dag worden de resultaten van het traject in een workshop voor het veld gepresenteerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/academie-voor-culturele-vernieuwers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/academie-voor-culturele-vernieuwers/