Apps for Europe

Thematisch netwerk dat opendatacompetities organiseert, winnaars stimuleert om eigen ondernemingen te starten en probeert daarmee zoveel mogelijk sociaaleconomische impact te genereren.


E-mail
info@kl.nl
2013 - 2015

Apps for Europe ‘Turning Data into Business’ is een thematisch netwerk dat competities rondom open data organiseert, winnaars stimuleert om eigen ondernemingen te starten en daarmee zoveel mogelijk sociaaleconomische impact tracht te genereren. Het project draagt bij aan het opendatabeleid van de Europese Commissie en stimuleert het hergebruik van overheidsinformatie en wetenschappelijke en culturele bronnen.

De afgelopen 3 jaar is er veel bereikt in de Europese opendatascene. Veel publieke instellingen en organisaties hebben hun data vrijgegeven en veel ontwikkelaars zijn hier met ondersteuning van lokale en nationale opendatacompetities mee aan de slag gegaan. Het veld is echter vanuit het perspectief van ontwikkelaars, data-eigenaren en de markt nog erg gefragmenteerd. Hierdoor is de kwaliteit van de apps vaak nog laag, wordt het wiel vaak opnieuw uitgevonden, is de afzetmarkt klein en wordt er nog te weinig economische impact bereikt. De waarde van publiekesectorinformatie wordt geschat op jaarlijks meer dan 140 miljard euro (Vicky Report, 2011).

In Apps for Europe bundelen 19 partners uit 10 Europese landen hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van het openstellen van data, het organiseren van competities en het stimuleren van ondernemerschap. In de periode 2013-2015 bouwen de partners verder aan 20 lokale en nationale opendatacompetities door deelnemers te stimuleren om hun apps in levensvatbare ondernemingen te transformeren. Hiervoor zullen er onder andere twee pan-Europese opendatacompetities en een Business Lounge georganiseerd worden.

Apps for Europe wil het volgende bereiken:

  • Het verhogen van het aantal apps dat tijdens opendatacompetities uitgroeit naar startende ondernemingen;
  • Het verbeteren van de zakelijke kennis, vaardigheden en relevante netwerken van app-ontwikkelaars;
  • Het verbinden van de opendatacommunity aan lokale en EU-brede venture capitalists, sociale investeerders, non-profitorganisaties, start-upprogramma’s en andere potentiële investeerders en supporters;
  • Het stimuleren van de interne Europese markt voor een open overheid, wetenschap en cultuursector, en apps door het organiseren van pan-Europese opendatacompetities;
  • Het verzamelen en verspreiden van kennis die essentieel is voor het organiseren van succesvolle opendatacompetities;
  • Het ondersteunen van het opendatabeleid van de Europese Commissie en haar inspanningen om het hergebruik van overheidsinformatie te stimuleren op de Europese interne markt.

Apps for Europe en Kennisland

Kennisland is partner in het Apps for Europe-netwerk, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie (CIP-programma). KL richt zich op het ontwikkelen en implementeren van een Business Lounge, die als doel heeft om het aantal apps dat zich in ondernemingen transformeert te vergroten. Daarnaast brengt KL expertise in op het vlak van open data en licenties. Het consortium staat onder leiding van Waag Society, de andere partners zijn: Forum Virium, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ESADE, V-ICT-OR, Topix, CCSS, OKF, FE, NESTA, PTC Portugal Telecom, IBBT, Rooter, Open Knowledge Foundation Duitsland en België, OSTATE, Europeana en EURECOM.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/apps-for-europe/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/apps-for-europe/