Avond van Wetenschap en Maatschappij

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wil waardering geven aan wetenschap en wetenschappers in Nederland.


2000 - 2001

De Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij is opgericht in 1999 naar aanleiding van de constatering dat wetenschap en wetenschappers weinig waardering krijgen in Nederland. Ook werd geconstateerd dat wetenschappelijke onderbouwde standpunten te vaak een ondergeschikte rol spelen in het maatschappelijk debat. Sindsdien is elk jaar een Avond georganiseerd, met thema’s uiteenlopend van het werven van jonge mensen voor wetenschaps- en onderzoeksbanen via de rol van levenswetenschappen tot kennisvalorisatie. Initiator en drijvende kracht was Mickey Huibregsten, voormalig topman van McKinsey & Company.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt gedragen door een breed forum van vooraanstaande Nederlanders uit de wereld van het bedrijfsleven, de cultuur, de media, de politiek en de sport. Ruim 100 vooraanstaande Nederlanders uit bedrijfsleven, kunst, media, politiek en sport bespraken deze avond met ruim 100 vertegenwoordigers van de Nederlandse wetenschap uitdagingen waar wetenschap en maatschappij in Nederland voor staan.De focus van de Avond is dan ook op tafeldiscussies tussen vertegenwoordigers uit deze groepen gericht. Deze discussieavonden worden ondersteund door ruim twintig prominente ondernemingen.

De rol van Kennisland

Vanuit KL hielp Joeri van den Steenhoven mee aan de organisatie van de eerste Avonden in 2000 en 2001. Samen met medewerkers van McKinsey en het bestuur van de stichting werkte KL aan de inhoudelijke voorbereiding en communicatie rond de Avond. Ook in de jaren erna is elk jaar een Avond van Wetenschap & Maatschappij georganiseerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/avond-van-wetenschap-en-maatschappij/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/avond-van-wetenschap-en-maatschappij/