Beelden voor de Toekomst

In het project Beelden voor de Toekomst redden 4 instellingen ons audiovisueel erfgoed. In totaal worden in dit project ruim 90 duizend uur video, 22 duizend uur film, bijna 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s uit de archieven van de instellingen gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.


Website
www.beeldenvoordetoekomst.nl
2007 - 2014

In de archieven van Beeld en Geluid , EYE Film Instituut Nederland en het Nationaal Archief is een belangrijk deel van de beeldgeschiedenis van de afgelopen 100 jaar opgeslagen. De educatieve, culturele en economische waarde van dit materiaal is ongekend. In het project Beelden voor de Toekomst redden tot en met december 2014 vier instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Kennisland richt zich binnen Beelden voor de Toekomst op modernisering van het auteursrecht en is verantwoordelijk voor de kennisdeling, communicatie en positionering van het project.

In totaal worden in dit project ruim 90 duizend uur video, 22 duizend uur film, bijna 100 duizend uur audio en 2,5 miljoen foto’s uit de archieven van de instellingen gerestaureerd, geconserveerd, gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt.

Dit gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector bovendien te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen. Het project is op 1 juli 2007 van start gegaan en heeft een looptijd van zeven jaar.

Het beschikbaar maken van het gedigitaliseerde erfgoed voor de maatschappij is geen gemakkelijke, maar wel een heel belangrijke taak. Erfgoedinstellingen zijn van oudsher ingericht op het beheer van het erfgoed en het beschikbaar maken daarvan voor een relatief kleine groep professionals. Het onderwijs, de creatieve industrie en het grote publiek zijn nieuwe doelgroepen die door de lage kosten van digitale verspreiding een grote groep potentiële gebruikers vertegenwoordigen, waarmee de sector echter weinig ervaring heeft. Deze transformatie is echter van wezenlijk belang om te kunnen kapitaliseren op de maatschappelijke waarde++Baten in beeldDe Stichting Economisch Onderzoek (SEO) heeft een kengetallen-kostenbatenanalyse van het project opgezet. Zie het SEO-rapport ‘Baten in beeld’. die het project vertegenwoordigt.

Kennisland en Beelden voor de Toekomst

KL is natuurlijk geen erfgoedinstelling en heeft dan ook geen collectie in beheer, maar heeft wel degelijk belang bij het project – waar het overigens mede-initiatiefnemer van was. KL wil Nederland slimmer maken en een bijdrage leveren aan het versterken van de kenniseconomie. Kennisland is binnen Beelden voor de Toekomst actief op het gebied van modernisering van en advies over de toepassing van kennisdeling (via bijvoorbeeld events als Economies of the Commons), auteursrecht en verantwoordelijk voor de communicatie en positionering van het project. Hierbij staan gebruikers centraal en proberen wij door middel van adviezen en innovatieve projecten de zichtbaarheid en de maatschappelijk-economische impact van het project te maximaliseren.

Kijk hier voor een aantal recente voorbeelden van deze projecten (‘Parels’).

 

Beelden voor de Toekomst

Featured video: ‘Beelden voor de Toekomst in 90 seconden’, Kennisland (CC BY-SA).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/beelden-voor-de-toekomst/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/beelden-voor-de-toekomst/