Onderzoek bescherming persoonsgegevens uit oorlogstijd

Het is belangrijk dat onze geschiedenis ons niet achtervolgt als we dat niet willen. Maar hoe zit dat met historische persoonsgegevens? Kunnen wij persoonsgegevens van mensen die overleden zijn zomaar vrij verspreiden? Wat zijn de juridische, ethische, maatschappelijke kaders en implicaties? Kennisland onderzoekt dit.


header_img
Monument stootblok Kamp Westerbork

Maker: Frits Pentenga

Rechten:

Original

Download
Monument stootblok Kamp Westerbork
2017

We leven in tijden waar we via Facebook, Twitter en andere platforms onze informatie vrij delen met de wereld. In deze wereld is het in sommige gevallen belangrijk om beoordeeld te worden zonder al deze vrij verkrijgbare informatie. Het is belangrijk dat onze geschiedenis ons niet achtervolgt als we dat niet willen. Maar hoe zit dat met historische persoonsgegevens? Kunnen wij persoonsgegevens van mensen die overleden zijn zomaar vrij verspreiden? Wat zijn de juridische, ethische, maatschappelijke kaders en implicaties? Kennisland onderzoekt dit.

Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft gedigitaliseerde archieven met daarin administratie en informatie over mensen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Het gaat daarbij onder andere om registers van concentratiekampen, gevangenissen en soortgelijke informatiebronnen. Het NOB wil deze persoonsdata standaardiseren en – binnen de wettelijke kaders – beschikbaar stellen via een nog te ontwikkelen Personenportal WO2 met archiefstukken van enkele honderdduizenden personen.

Er is echter veel discussie over het publiceren van persoonsgegevens, en niet alleen van persoonsgegevens van mensen die nog in leven zijn. Persoonsgegevens van overleden personen die gepubliceerd worden, kunnen namelijk impact hebben op hun nabestaanden. Het is belangrijk een goede analyse te maken van de juridische en maatschappelijke implicaties voor de bewerking en publicatie van dergelijke gestructureerde informatie.Het is belangrijk een goede analyse te maken van de juridische en maatschappelijke implicaties voor de bewerking en publicatie van dergelijke gestructureerde informatie.

Erfgoedinstellingen zoals het NOB moeten de balans vinden tussen het beschikbaar stellen van erfgoedinformatie om de publieke missie van hun organisatie te behalen, en de mogelijke gevolgen van deze beschikbaarstelling. In een samenleving waarbij de verspreiding van persoonsgegevens een grote impact kunnen hebben op een mensenleven is deze balans precair.++DatahongerLees ook dit spraakmakende opiniestuk van Tijmen Schep waarin hij oproept tot kritischer kijken naar de datahonger van de smart city en de manier waarop dat leidt tot een verregaand verlies van privacy en van anonimiteit in het bijzonder.

Zo heeft de Nationale Verjaardagskalender++Nationale VerjaardagskalenderDit is een kunstproject waarin publiek beschikbare data werd verzameld, onder andere de verjaardagen van honderduizenden mensen. ons bijvoorbeeld geleerd dat veel persoonsgegevens op straat liggen en dat deze makkelijk door hackers te verzamelen en te combineren zijn. Commerciële en malafide partijen doen dit ook: verzekeraars maken risicoanalyses, werkgevers vormen (al dan niet legaal) een oordeel over jou aan de hand van publieke persoonsgegevens en criminelen maken graag gebruik van persoonsgegevens om je op te kunnen lichten. Zijn historische gegevens ook kwetsbaar voor misbruik?Zijn historische gegevens ook kwetsbaar voor misbruik?

Kennisland maakt een analyse van de juridische, ethische en maatschappelijke kaders met het oog op de bescherming van persoonsgegevens. Kennisland maakt hiervan een publicatie die net als eerdere publicaties van Kennisland in de erfgoedsector een breed perspectief moeten dienen en concrete handvatten bieden voor het publiceren van erfgoeddata.

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/bescherming-persoonsgegevens-uit-oorlogstijd/