BMICE-Toegepast

BMICE-Toegepast is het vervolg op Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed, en is ontwikkeld door Kennisland, DEN, Erfgoed 2.0 en TNO-ICT. 


  • Betrokken KL'ers
2010 - 2011

In 2009 brachten Kennisland en DEN (Digitaal Erfgoed Nederland) de publicatie Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed uit. De publicatie wilde erfgoedinstellingen op een inspirerende wijze kennis laten maken met de mogelijkheden om nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Maar het boek constateert dat er ook vier knelpunten zijn waar de erfgoedsector voortdurend tegenaan loopt bij het innoveren van het eigen businessmodel. In BMICE-Toegepast is de praktische toepasbaarheid van het BMICE-model getoetst bij vijf erfgoedinstellingen. 

Businessmodellen echt innoveren

De opkomst van digitale technologie heeft een ongekende impact op de cultureel erfgoedsector. Grotendeels ‘fysieke’ collecties kunnen ineens in digitale vorm beschikbaar komen. Er liggen schitterende kansen om volledige collecties digitaal beschikbaar te maken. Voor archieven en musea zijn de ontwikkelingen echter ook spannend; de erfgoedsector moet met de veranderingen leren omgaan.

In het eerste BMICE-project vertaalden Kennisland en DEN een uit de commerciële sector afkomstige methodiek voor businessmodel innovatie naar de semi-publieke erfgoedsector. Dat leverde veel inspirerende voorbeelden op. We constateerden echter ook vier grote knelpunten voor de erfgoedsector. Knelpunten die zich globaal laten samenvatten als een organisatieknelpunt, een infrastructuurknelpunt, een auteursrechtenknelpunt en een verdienmodellenknelpunt.
Wat het BMICE-boek niet deed, was het concreet in de praktijk toetsen van de houdbaarheid van het model in de erfgoedsector. In BMICE-Toegepast, het vervolg op het eerste project, was die toetsing het belangrijkste onderdeel. Daartoe zochten Kennisland en DEN samenwerking met Erfgoed 2.0 (inmiddels Stichting E30) en TNO-ICT, en met vijf erfgoedinstellingen: het Amsterdams Historisch Museum, Archief Eemland, Erfgoed Delft, het Nationaal Glasmuseum en Regionaal Archief Tilburg. In de periode tot april 2011 werkten we met die partijen samen aan een praktische leidraad voor het implementeren van businessmodel innovatie in erfgoedinstellingen.

Het praktische Stappenplan dat daar het resultaat van is, is te vinden op www.bmice.nl en bevat onder meer een gratis tool (‘fit and viability check’) om te bepalen in hoeverre een nieuw product- of dienstenconcept aansluit bij het bestaande businessmodel van de instelling.

Het BMICE-netwerk

De kennis die we in BMICE-Toegepast ontwikkelden, wilden we zo breed mogelijk delen. Naast de blog op bmice.nl heeft BMICE een eigen twitteraccount (@bmice_t) en is er een discussiegroep op LinkedIn. BMICE-Toegepast wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/bmice-toegepast/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/bmice-toegepast/