Breedbanddiensten

Het bedenken en helpen realiseren van maatschappelijke breedbanddiensten met een groep innovatieve bedrijven


2002 - 2004

In Nederland breedbandland wachten de verschillende spelers vooral op elkaar: geen diensten zonder infrastructuur, geen infrastructuur zonder diensten. Ondertussen hebben ruim 1 miljoen huishoudens breedbandinternet via de kabel of ADSL en ontbreekt het aan diensten. Nederland loopt inmiddels voorop als het gaat om infrastructuur maar achter waar het gaat om breedbandige diensten.

Door maatschappelijke breedbanddiensten te ontwikkelen verwachten we voor de publieke sector flinke efficiencywinsten te kunnen boeken en tegelijkertijd een katalysator te hebben voor de Nederlandse breedbandmarkt.

Duizend ideeën voor nieuwe diensten

In de eerste fase van het project (december 2002 – juli 2003) zijn vier breedbandteams aan de slag gegaan. In de teams zaten mensen die weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Deze vrijwilligers ontwikkelden via een creatief proces ruim duizend ideeën, waarvan er veertig verder uitgewerkt zijn. Hiervoor zijn ook zgn. kansenraportages gemaakt (zie Publicaties). Uiteindelijk selecteerden we daaruit zeventien diensten die een positieve kosten-baten verhouding hadden. In februari 2004 is de tweede fase van het project afgerond. Samen met KPN, LogicaCMG, Microsoft, Pink Roccade en Sony zijn business-cases ontwikkeld voor een aantal kansrijke ideëen op het gebied van zorg, onderwijs en veiligheid. Bij de verschillende diensten zijn maatschappelijke partijen gezocht die willen meedenken en uiteindelijk meewerken aan de ontwikkeling van de dienst of als intermediair of afnemer willen optreden. In totaal hebben de teams acht cases op het gebied van zorg en onderwijs uitgewerkt. Een deel van de gekozen maatschappelijke breedbanddiensten sluit aan bij reeds bestaande initiatieven. De keuze is gevallen op diensten als Digibeter, Thuiszorg Online en I Want Your Job. Het stokje is vanaf februari 2004 overgenomen door de partners om de diensten verder te (helpen) ontwikkelen. Een aantal van deze diensten is nog steeds operationeel.

KL bedacht het idee voor dit project en werkte samen met de partners om het te realiseren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/breedbanddiensten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/breedbanddiensten/