Breedbandproeven

Het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis over acht breedbandproeven in diverse steden om breedband aan te leggen.


2002 - 2004

Met steun van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben de gemeenten Appingedam, Almere, Deventer, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht breedbandproeven kunnen uitvoeren in hun gemeenten. De breedbandproeven waren divers. Een aantal steden ontwikkelde modellen om glasvezelverbindingen naar huizen mogelijk te maken, anderen zochten naar een kosteneffectieve manier om een breedbandring rondom de stad of in de wijk te krijgen.

Delen van kennis en ervaringen

Kennisland werd door het Ministerie EZ gevraagd om de projectsteden te begeleiden door kennis te ontwikkelen en te delen. Het doel was de ervaringen van de steden toegankelijk te maken voor elkaar maar ook voor andere steden die breedbandproeven willen opzetten. KL verzamelde, analyseerde en documenteerde de opgedane ervaringen en kennis vanuit de gemeenten. Verschillende voortgangsrapportages, publicaties en rapporten waren te lezen op de speciale projectwebsite. Verder zorgden we ervoor dat kennis en ervaringen (onderling) werden gedeeld en verspreid. Dit vond plaats in ontmoetingen en met behulp van instrumenten als de e-zine, voortgangsformat, en een portal met een kennisbibliotheek.

De activiteiten voor de breedbandproeven vonden plaats van april 2002 tot en met februari 2004. Na afloop van het project is een slotpublicatie verschenen en is de kennisbank overgedragen aan de eveneens met hulp van KL opgezette Stichting Stedenlink.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/breedbandproeven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/breedbandproeven/