Breedbandstad

Breedbandstad was het centrale informatiepunt in Nederland voor informatie en inspiratie over breedband en ict in de stad.


2005 - 2006

Breedbandstad was het centrale informatiepunt in Nederland voor informatie en inspiratie over breedband en ict in de stad. Overheden, instellingen, bedrijfsleven, journalisten en geïnteresseerde burgers konden er informatie vinden over hoe ict en breedband in worden gezet om de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van een stad te stimuleren. Op de website werden diensten, projecten, beleidsdocumenten en rapporten op het gebied van breedband ontsloten.

De aanleiding van de website was het einde van het Kenniswijk-experiment op 1 oktober 2005. De regio Eindhoven wil zich ervoor inspannen om de kennis en ervaring die onder andere met dit experiment is opgebouwd behouden blijft en beschikbaar gemaakt wordt. Stedenlink en de Kenniswijksteden Eindhoven en Helmond hebben hiervoor de website Breedbandstad ontwikkeld.

Met de website ontsloten we vijf jaar experimenten en ervaringen in Nederland met breedband en ict voor maatschappelijke processen. Op Breedbandstad stonden tal van documenten en diensten die overgeleverd zijn van verschillende experimenten: Breedbandproeven, Kenniswijk, Digitale Trapvelden etc. Daarnaast was informatie te vinden over de actieve projecten en diensten van verschillende steden in Nederland, met name uit de Stedenlink-steden. Verder is er veel thematisch ingedeeld content te vinden rondom juridische onderwerpen bij het aanleggen van breedband, maatschappelijke breedbanddiensten, onderwijs, publieke diensten en zorg. KL heeft voor de gemeenten Eindhoven/Helmond en het netwerk Stedenlink de redactie verzorgd voor de kennisbank.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/breedbandstad/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/breedbandstad/