Bridge-IT

Bridge IT is een thematisch netwerk, dat wordt co-gefinancierd door de Europese Commissie. Het netwerk richt zich op Informatie-en communicatietechnologieën voor migranten, etnische minderheden in Europa.


E-mail
info@kl.nl
2008 - 2010

Bridge IT is een thematisch netwerk, dat wordt co-gefinancierd door de Europese Commissie. Het netwerk richt zich op Informatie-en communicatietechnologieën voor migranten, etnische minderheden in Europa.

Binnen het netwerk staan drie hoofdvragen centraal:

  • Hoe kan ICT helpen bij sociale integratie?
  • Hoe kunnen migranten en etnische minderheden profiteren van ICT in hun dagelijkse leven, binnen onderwijs, bij hun deelname en integratie in de arbeidsmarkt en hun betrokkenheid bij het maatschappelijk middenveld?
  • Hoe kunnen instellingen in heel Europa op dit gebied best practices uitwisselen?

Binnen het netwerk zitten met name organisaties die zich richten op migratie en immigratie. De rol van Kennisland is om onze ervaring op het gebied van het ondersteunen van ICT maatschappelijke initiatieven en onze kennis van het veld te delen.

Zo droeg KL een belangrijke bijdrage aan het verzamelen van de best practices (zie website) en zal KL in juni 2010 een seminar organiseren waarin praktische skills binnen het netwerk worden uitgewisseld.

Partners binnen Bridge-It zijn:

Multicultureel Centrum Praag, Delegation Academique aux relations europeennes et internationales, DGB Bildungswerk EV, Projektwerkstatt, Het Instituut voor technologische prognose – Europese Commissie, De Politieke Wetenschappen en Sociologie Department – Florence Universiteit, Societe Generale SA, Stichting Maroc.nl, Microsoft, Kennisland – Kennisland, IBM France, Londen Advice Services Alliance, MENON, FETE-UGT Unión General de los Trabajadores / Educación, Nosotras, Privada Fundación Ciudad de Viladecans, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Arbeiter Wohlfahrt Bundesverband, Regione Emmilia Romagna, Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Stiftung Digitale Chancen

Kijk ook op bridge-it.ning.com

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/bridge-it/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/bridge-it/