Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed (BMICE)

Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed is een project dat Kennisland en DEN in 2009 uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW.


  • Betrokken KL'ers
2009

Business Model Innovatie Cultureel Erfgoed is een project dat Kennisland en DEN in 2009 uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW.

Erfgoedinstellingen staan voor de opdracht om hun rol in de digitale samenleving goed vorm te geven. Deze opdracht volgt uit de beleidskaders voor digitalisering van cultureel erfgoed van het ministerie van OCW. Het onderzoek was dan ook een zoektocht naar de belangrijkste zaken die instellingen daarbij tegenkomen en naar instrumenten die helpen om gefundeerde keuzes te maken. Tijdens het project zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met ruim 100 deelnemers uit de cultuursector, de overheid, de wetenschap, de creatieve industrie en het bedrijfsleven. De discussies tijdens deze bijeenkomsten vormden belangrijke input voor de onderzoeksresultaten.

De onderzoeksresultaten

De publicatie is opgebouwd rond vier belangrijke knelpunten waar erfgoedinstellingen tegenaan lopen bij digitale dienstverlening: organisatie, ICT-infrastructuur, auteursrechten en verdienmodellen. Deze knelpunten zijn geanalyseerd en voorzien van een aantal oplossingsrichtingen die de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening bevorderen. De publicatie is opgezet als een praktische gids voor managers in het erfgoed bij het innoveren van hun instellingen in het digitale tijdperk.

Kijk hier voor de publicatie (PDF)

 

Tussen 2009 en 2010 was Harry Verwayen projectleider Beelden voor de Toekomst. Vanaf maart 2010 is hij directeur business development bij Europeana. Binnen BMICE heeft Martijn Arnoldus zijn taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/business-model-innovatie-cultureel-erfgoed-bmice/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/business-model-innovatie-cultureel-erfgoed-bmice/