CATCHPlus

Kennisland ontwerpt businessmodellen voor de in CATCHPlus ontwikkelde softwaretools die het erfgoed toegankelijker maken.


2009 - 2010

Kennisland voerde een stakeholderanalyse uit voor CATCHPlus , een groot project waarin valorisatie centraal staat van softwaretools die het erfgoed toegankelijker maken.

Om ervoor te zorgen dat ons erfgoed toegankelijk is en blijft, is het noodzakelijk collecties te ontsluiten voor toekomstige gebruikers. Het vergroten van de interoperabiliteit tussen, en toegankelijkheid van, de digitale collecties van cultureel erfgoed instellingen is het belangrijkste doel van CATCHPlus. CATCHPlus ontwikkelt software die het zoeken en navigeren in cultureel erfgoeddata optimaliseert. Deze ontwikkeling is een belangrijke stap op weg naar één Digitale Collectie Nederland, en bevordert de samenwerking en samenhang in de erfgoedsector.

Kennisland en CATCHPlus

Kennisland onderzocht in opdracht van CATCHPlus hoe het beheer en onderhoud van de in CATCH ontwikkelde diensten en software tools op een duurzame manier verankerd kunnen worden, ook na de projectperiode. Daartoe werd een stakeholderanalyse opgesteld waarin op basis van interviews en desk research een aantal mogelijke routes voor valorisaties in beeld werd gebracht. Na oplevering van de stakeholderanalyse is Kennisland betrokken gebleven bij CATCHPlus, onder meer vanuit haar projectleidersrol in BMICE (Businessmodel Innovatie Cultureel Erfgoed).

Tussen 2009 en 2010 was Harry Verwayen projectleider van CATCHPlus. Vanaf maart 2010 is hij directeur business development bij Europeana. Martijn Arnoldus heeft zijn taken overgenomen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/catch-plus/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/catch-plus/