Communicatiescan Rijksvoorlichtingsdienst

KL kreeg van de RVD de opdracht om goed te kijken naar plekken waar innovatieve overheidscommunicatie op grote schaal wordt omarmd: de Verenigde Staten.


2009 - 2009

Samen met Sanderijn Cels (research associate van de Harvard Law School) selecteerde en beschreef Kennisland zeven praktijkvoorbeelden, uiteenlopend van Twitter tot keurmerken voor keukenhygiëne in restaurants. Een aantal voorbeelden laat zien dat nog niet alles ‘rijp’ is voor toepassing in Nederland; andere kunnen juist goed als model dienen.

Geschikt of niet – al deze praktijkvoorbeelden bieden een waardevol perspectief op overheidscommunicatie. In de maanden april en mei publiceerde de RVD wekelijks één door KL geleverd voorbeeld op het Communicatieplein, het informatieplatform voor communicatieprofessionals van de rijksoverheid (pdf’s staan onderaan).

De praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden bleken inspirerend en bruikbaar en dienden vervolgens als basis voor een studiereis die de RVD met een rijksbrede groep communicatieprofessionals heeft ondernomen. Sanderijn Cels heeft de groep daar ontmoet en hen een presentatie gegeven van ontwikkeling op het gebied van overheidscommunicatie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/communicatiescan-rijksvoorlichtingsdienst-2/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/communicatiescan-rijksvoorlichtingsdienst-2/