Creatieve as Noordvleugel

Een actieplan voor een platform voor en rond creatieve industrie in de Noordvleugel van de Randstad. Blauwdruk voor wat uiteindelijk CCAA werd.


2006

In de Noordvleugel van de Randstad is een kwart van alle creatieve bedrijvigheid in Nederland gevestigd. Het is dan ook met goede reden dat er in Noordvleugelverband nagedacht wordt over de manier waarop de ontwikkeling van de sector verder gestimuleerd kan worden.

De sector bestaat uit veel creatieve en eigenzinnige ondernemers. Een coördinatiepunt is er niet. De sector brengt (vaak samen met lokale overheden) veel initiatieven voort, maar overzicht en regie is er nauwelijks. Veel initiatiefnemers zijn sterk in het creatieve deel, maar kunnen steun gebruiken bij het ondernemen.

Kortom: het gaat goed met de sector, maar het kan beter.

De regio kan nog meer profiteren

Kennisland heeft daarom in opdracht van het Noordvleugelverband in 2006 een actieplan opgezet waarin de terugkerende thema’s, kansen en knelpunten rond de creatieve industrie zijn uitgezet langs drie actielijnen: coaching & begeleiding, promotie & profilering en lokale & regionale regie. Het actieplan geeft concrete antwoorden op vragen rond problemen en mogelijkheden voor de creatieve industrie zoals die de laatste jaren regelmatig met de sector en de overheid besproken zijn. De conclusie is telkens dat het goed gaat met de sector, maar dat de regio zeker nog meer kan profiteren.

Uitvoering van de activiteiten mondde uit in een voorstel voor het oprichten van Creative Cities Amsterdam Area (CCAA). Een kleine en flexibele organisatie die een grote hoeveelheid activiteiten in samenhang oppakt. Doel hiervan is om ondernemerschap in de creatieve industrie te bevorderen en de Noordvleugel zowel nationaal als internationaal een gezicht te geven als creatieve hub.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/creatieve-as-noordvleugel/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/creatieve-as-noordvleugel/