Denktank Zuid-Holland

Het project Denktank had tot doel het ontwikkelen van strategische acties voor de toekomst van de regionale kenniseconomie in Zuid-Holland.


2005

De provincie Zuid-Holland heeft ambitie op het gebied van innovatie in Nederland. De Kennisalliantie Zuid-Holland is het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar ontmoeten, activiteiten op elkaar afstemmen en samen de kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie naar een hoger plan tillen.

De deelnemers zijn afkomstig uit vier O’s: Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid. Samen werken zij aan het verkleinen van de kloof tussen kennis en markt en het bevorderen van nieuwe hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid. Maar ook zaken als het stimuleren van innovatie bij bestaande bedrijven, innovatief ondernemerschap in het onderwijs en het beter afstemmen van het beroepsonderwijs op de ontwikkeling van de kenniseconomie vallen hieronder. Binnen de negen kenniskolommen worden gerichte acties ontwikkeld. Daarnaast worden een aantal generieke acties ondernomen om het innovatieklimaat in de provincie te versterken. Een van deze acties was het project Denktank dat KL in 2005 uitvoerde.

Doel

Het project Denktank had tot doel het ontwikkelen van strategische acties voor de toekomst van de regionale kenniseconomie in Zuid-Holland. Dit gebeurde door de gedachtenvorming binnen de Kennisalliantie te prikkelen en te bevorderen. De Denktank diende bij te dragen aan het regionale kennisdebat binnen de Kennisalliantie. Vanaf 2006 startte de Kennisalliantie met een nieuw werkprogramma waarvoor de Denktank input leverde.

Activiteiten

KL gaf de Denktank concreet invulling met verschillende activiteiten. Hieronder vielen enkele publicaties, workshops en andere bijeenkomsten en twee studiereizen naar München/Beieren en naar Leuven/Eindhoven. Het programma van de Denktank werd op 1 december 2005 afgesloten met een slotconferentie waar het uitvoeringsprogramma is gepresenteerd.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/denktank-zuid-holland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/denktank-zuid-holland/