Digitale studiegids

Verkenning voor het ontwikkelen van een digitale studiegids voor het gehele Nederlandse hoger onderwijs


2002 - 2002

Voor veel mensen is hun studiekeuze een bepalend moment in hun leven. Je studiekeuze wordt door een aantal factoren beïnvloed. De allerbelangrijkste factor is de regio waar een toekomstige student vandaan komt. Dat betekent echter niet dat jongeren die voor een studiekeuze staan geen inhoudelijke keuze maken. Er is behoefte aan wegwijzers. Maar ondanks de toegenomen activiteiten op het gebied van voorlichting, zowel door instellingen als ministerie, wordt geen van die wegwijzers als zeer bruikbaar ervaren. Vooral de mate van toegankelijkheid en vergelijkbaarheid schieten nog tekort.

De digitale studiegids wil hieraan iets doen. Het concept is eigenlijk eenvoudig: Een internetpagina die informatie op een geformatteerde manier aanbiedt aan iedereen die informatie zoekt over het aanbod van het Nederlandse hoger onderwijs. Naast algemene informatie over de instellingen wordt informatie over elke opleiding aangeboden. Deze informatie is in een bepaald format gegoten zodat het voor de bezoeker van de internetpagina makkelijk surfen en vergelijken is. En natuurlijk aansluit bij de doelgroep: middelbare scholieren. De concentratie en het vaste format van de opleidingsinformatie zorgt ervoor dat het maken van een studiekeuze overzichtelijker en makkelijker wordt. Het medium internet stelt bezoekers in staat om snel en gericht naar informatie te zoeken. Veel beter dan een papieren gids dat zou kunnen.

Kennisland en de Digitale Studiegids

KL heeft een verkenning gedaan voor een digitale studiegids. De resultaten zijn overgedragen aan LSVb.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/digitale-studiegids/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/digitale-studiegids/