Digitale Trapvelden

Tussen 2000 en 2004 kwamen er ruim 400 Digitale Trapvelden in 30 steden waar bewoners in achterstandswijken leerden omgaan met ICT.1


2000 - 2004

Een Digitaal Trapveld is een ruimte in een achterstandwijk waar iedereen kan leren omgaan met ICT en waar activiteiten worden opgezet om de de buurt te versterken. Het kan gevestigd zijn in een buurthuis, een bibliotheek of op een eigen locatie. Maar altijd dichtbij de doelgroep. Want juist mensen in achterstandswijken ontberen vaak de toegang tot goede ICT-voorzieningen, scholing en netwerken. Terwijl die wel nodig zijn om te kunnen participeren in de huidige kenniseconomie.

Het project Digitale Trapvelden is een voorbeeld van een vernieuwend experiment dat het Ministerie van BZK samen met Kennisland ontwikkelde. KL hielp mee om het concept en de regeling te ontwerpen.

ICT-vaardigheden, kansen op de arbeidsmarkt en sociale cohesie

Het idee was dat een Digitaal Trapveld bij zou dragen aan betere ICT-vaardigheden, betere kansen op de arbeidsmarkt en meer sociale cohesie in de wijk. De opzet was dat wijkinitiatieven via de gemeente een voorstel konden doen om en een trapveld te beginnen, het Ministerie BZK gaf hiervoor een eenmalige impuls aan de 30 deelnemende gemeenten (ihkv grotestedenbeleid). Vervolgens organiseerde KL een coalitie van 12 ICT-bedrijven die de opbouw van de trapvelden hielp mogelijk te maken. Het betrof bedrijven als Microsoft, IBM, Ordina, PinkRoccade en ArthurAndersen.

Gedurende het project (2000-2004) begeleidde KL i.s.m. het IPP de trapvelden met een Netwerk Digitale Trapvelden waarin zij van elkaar konden leren maar tegelijk de voortgang in kaart werd gebracht. Dit werd mogelijk gemaakt door het Ministerie BZK. Zo was er een een eigen website, een jaarlijkse congres, workshops, publicaties, een eigen onderzoek en een jaarlijkse Trapveld Trofee.

Digitaal Trapveld is uitgegroeid tot een merk en een begrip dat door heel Nederland navolging heeft gekregen, ver voorbij de subsidieregeling van het Ministerie BZK. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er 34 Digitale Trapvelden zouden komen. Door de gekozen ‘open’ opzet waar initiatieven uit de wijken zich konden aansluiten bij het concept, groeide dit aantal in vier jaar tijd tot boven de 400. Tienduizenden mensen maakten gebruik van een trapveld in hun wijk, en doen dat soms nog steeds.

Eind 2004 liep de subsidieregeling ten einde en stopte het Netwerk Digitale Trapvelden. Desondanks gingen vele Digitale Trapvelden gewoon verder en een deel bestaat vandaag de dag nog zoals het trapveld Cybersoek in Amsterdam. 

Publicaties:

Dossier Registratiesystemen Digitale Trapvelden
Portretten van de Digitale Trapvelden
Monitor Digitale Trapvelden 2002
Monitor Digitale Trapvelden 2003

Teamleden

Joeri van den Steenhoven, Michiel de Lange, Geert Wissink

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/digitale-trapvelden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/digitale-trapvelden/