DISC: Domain Innovatieve Software en Content

Het project Domain Innovatieve Software en Content (DISC) had de democratisering van open source software en open content in Nederland tot doel.


  • Betrokken KL'ers
2003 - 2005

Het publieke domein op het internet is groter dan ooit tevoren. Meer dan 75% van de Nederlandse bevolking heeft toegang tot internet, het aantal huishoudens met breedbandinternet nadert met rasse schreden de 2 miljoen en onlangs werd het miljoenste .nl domein geregistreerd. Een steeds grotere groep mensen en organisaties zoals buurtverenigingen, sportclubs, amateur theaters en andere maatschappelijke organisaties geeft daarmee het publieke domein op internet vorm. Dit zorgt voor nieuwe gebruiksmogelijkheden. Maar met zoveel mensen op het internet wordt het wiel op vele plaatsen tegelijk uitgevonden. Wat een krachtig publiek domein op internet nodig heeft, is bundeling van expertise en ruimte voor innovatie.

Om deze maatschappelijke en culturele organisaties te ondersteunen is Stichting Nederland Kennisland in 2003 samen met Waag Society het project DISC gestart.

Het project heeft de democratisering van open source software en open content (content zonder of met een beperkt copyright) tot doel. Niet door zelf de ontwikkeling ter hand te nemen, maar door een podium te maken voor al die mensen en organisaties die het publiek domein op internet een nieuwe invulling geven. In het kader van DISC zijn in juni 2004 de Nederlandse Creative Commons licenties gepresenteerd. Het project is inmiddels afgerond en heeft een vervolg gekregen in Creative Commons Nederland.

OpenCD

Disc heeft in samenwerking met het OSSL een Nederlandse vertaling van de OpenCD gemaakt. De OpenCD biedt in totaal 26 kwaliteits open source programma’s voor Windows. De software op TheOpenCD is stabiel, makkelijk in gebruik, duidelijk voorbij de testfase en vormt een bruikbaar alternatief voor bekende bestaande commerciële pakketten. Naast de laatste versies van open source ‘hits’ als de Nederlandse verise van OpenOffice.org en Mozilla Firefox staan er tal van programma’s op voor het luisteren en bewerken van muziek en beeld, ftp- en downloadprogramma’s, compressiesoftware en nog veel meer.

Website disc.nl

Op de niet meer actieve website disc.nl is een groot aantal projecten in het publieke domein die met open source software of open content werken geanalyseerd. Ervaringen, software, handleidingen en andere details zijn op DISC gepresenteerd.

Open source nulmeting maatschappelijke organisaties

DISC heeft een onderzoek uitgevoerd onder meer dan 500 maatschappelijke organistaties naar het gebruik van open source software. De resultaten van het onderzoek zijn hier te lezen.

DISC is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het ICT Cultuurbudget van het Ministerie OCW en een bijdrage van het Nationaal Actieplatform Elektronische Snelweg.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/disc-domain-innovatieve-software-en-content/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/disc-domain-innovatieve-software-en-content/