Doorbraaktraject dSZW Den Haag

De 40 hoofden en directie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Den Haag doen een doorbraaktraject om beter te leren samenwerken.


2009 - 2010

Onlangs reorganiseerde de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (dSZW) van de gemeente Den Haag. De dienst is zich meer gaan concentreren op betere dienstverlening aan de burger, klant- en vraaggerichtheid en integrale dienstverlening.

Dat vraagt om een andere werkwijze. De dienst heeft zich daarom gereorganiseerd in Werkbeurzen, Startbanen en Den Haag op Maat-kantoren, waarmee geprobeerd is nieuwe processen in te richten die de nieuwe, gewenste werkwijze dichterbij moeten brengen. Maar een nieuwe werkwijze is niet direct geboren. Naast een structurele component is er een culturele component: andere manieren van leiderschap, andere manieren van werken en andere manieren om met elkaar te communiceren. Samenwerking speelt daarin een sleutelrol. Zowel intern, tussen de verschillende afdelingen en kantoren, als extern: met bijvoorbeeld het CWI of andere buitengemeentelijke organisaties.

Kennisland en het Doorbraaktraject

Om de samenwerking in de praktijk te ondersteunen heeft Kennisland hiervoor in 2009 een Doorbraaktraject gedaan. We gingen op zoek naar de waardepropositie van de dienst SZW:

* Welke maatschappelijk waarde creëert zij?
* Wat is het doel van de dienst?
* Op welke manier zou de dienst SZW moeten functioneren om dat doel te dienen?

Geen gezwam in de ruimte

Om geen metadiscussies te voeren en ‘gezwam in de ruimte’ te voorkomen, hebben we dit zo concreet mogelijk gehouden. De managers van de dienst hebben zelf – begeleid door KL – als onderzoeker opgetreden en zijn met echte problemen van echte mensen aan de slag gegaan.

In de behandeling van die cases hebben de managers onderzoek gedaan, geanalyseerd, gereflecteerd, werkwijzen vergeleken en interventies uitgevoerd. Bovendien hebben we de bestaande werkwijze met die in de casus vergeleken. Dit heeft geresulteerd in een aantal proposities die de managers aan de organisatie hebben kunnen meegeven en zo een handvat hebben kunnen bieden om de samenwerking daadwerkelijk een stap vooruit te helpen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/doorbraaktraject-dszw-den-haag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/doorbraaktraject-dszw-den-haag/