E-visie Eindhoven

Het begeleiden van de gemeente Eindhoven bij het opstellen van haar e-visie 'ICT: van visie naar actie'.


2003

Eindhoven wil voorop lopen in technologie, met als belangrijk element ICT. De gemeente Eindhoven zoekt de uitdaging om ICT tastbaar in de stad aanwezig te laten zijn.

Zij heeft een werkdocument opgesteld met als titel ‘ICT: van visie naar actie’. In dit document wordt ICT gezien als katalysator op vier terreinen: ruimtelijk, economisch, sociaal en bestuurlijk. In november 2003 is het werkdocument in vijf bijeenkomsten besproken met partners binnen en rondom de gemeente. Eind november heeft dit geleid tot een e-visie van de gemeente Eindhoven. Deze visie moet verschillende partijen verbinden aan een gezamenlijke ambitie en een concreet handelingsperspectief bieden voor actie.

KL heeft het proces naar de e-visie begeleid door de bijeenkomsten te organiseren en het visiedicument mee op te stellen.

Teamleden
Joeri van den Steenhoven, Minouche Besters

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/e-visie-eindhoven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/e-visie-eindhoven/