eParticipatie Academie

De aanzet voor een sterker, actiever, zichtbaarder netwerk van eParticipatie-initiatiefnemers die de kern willen vormen van eParticipatie-activiteiten en -agendering in Nederland.


2010

De laatste jaren is een scala aan eParticipatie initiatieven ontstaan vanuit betrokken burgers en overheden. Initiatieven als Verbeterdebuurt, Wiekiesjij, petities.nl en Watstemtmijnraad.nl werden door programmeurs en betrokken burgers uitgewerkt tot goed ontwikkelde internettools. In de praktijk blijken deze initiatieven en hun initiatiefnemers nog relatief los van elkaar te functioneren. Hierdoor blijft een synergetisch effect achterwege. Daarom organiseert Kennisland in opdracht van het ministerie van BZK de eParticipatie Academie.

Deze academie vormt de aanzet voor een sterker, actiever, zichtbaarder netwerk van eParticipatie-initiatiefnemers die de komende tijd de kern willen vormen van eParticipatie-activiteiten en -agendering in Nederland. Ze zullen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van dat netwerk om eParticipatie in Nederland tot een hoger niveau te brengen.

De eParticipatie Academie bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij aandacht is voor de skills waarmee het netwerk eParticpatie en de initiatieven zich kunnen ontwikkelen. Op netwerkniveau komen onderdelen aan bod als politieke agendering, onderling samenwerken en lobbyen. Op individueel niveau gaan we onder andere in op thema’s als business modelling en doelgroeponderzoek.

Kennisland voert de eParticipatie Academie uit.


In 2010 was Corline van Es projectleider van de eParticipatie Academie. Het tijdens de academie opgerichte netwerk heeft zijn vervolg gekregen in www.bendeburgers.nl. Voor vragen over Kennisland-werkzaamheden kunt u contact opnemen met Paul Keller (pk@kl.nl). Om in contact te komen met het netwerk kunt u een e-mail sturen naar info@bendeburgers.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/eparticipatie-academie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/eparticipatie-academie/