EuropeanaConnect

KL is een van de partijen die het auteursrechtelijke raamwerk voor cultuurportaal Europeana.eu heeft ontwikkeld.


  • Betrokken KL'ers
2009 - 2012

EuropeanaConnect was een ondersteunend project van Europeana. Het portaal Europeana.eu verbindt honderden Europese culturele erfgoedinstellingen en brengt miljoenen gedigitaliseerde objecten naar haar gebruikers. Binnen het project EuropeanaConnect heeft Kennisland samen met het Instituut voor Informatierecht (IViR) en de Bibliothèque Nationale de Luxembourg (BNL) en Europeana het auteursrechtenraamwerk voor Europeana ontwikkeld.

Het auteursrechtenraamwerk voor Europeana bestaat uit een aantal onderdelen: De Europeana Public Domain Charter, een aantal Public Domain Calculators, een User Generated Content Policy en het Europeana Data Exchange Agreement. Hiernaast is er in de context van EuropeanaConnect onderzoek gedaan naar mechanismen voor het clearen van Auteursrechten. Bij het ontwikkelen van het raamwerk heeft Kennisland zich laten leiden door het perspectief van de gebruikers van Europeana.eu. Doelstelling van Kennisland was het realiseren van een platform dar zo weinig mogelijk restricties voor gebruikers van gedigitaliseerd cultureel erfgoed kent en zo creatief hergebruik, innovatie en de economische ontwikkeling in Europa bevordert. 

Europeana en het Publieke Domain

In Januari 2010 heeft Kennisland samen met het Instituut voor Informatierecht de Europeana Public Domain Charter opgesteld. In deze Charter positioneert Europeana zich als een bewaker van het (digitale) public domain. Zo wordt onder meer vastgelegd dat werken die in hun analoge vorm in het publieke domein verkeren, ook in digitale vorm vrij van auteursrechten moeten zijn. Erfgoedinstellingen die aan Europeana bijdragen mogen dus geen (auteurs)rechten op door hun gedigitaliseerde werken claimen.

Naast de Public Domain Charter heeft Kennisland samen met het IVIR Public Domain Calculators voor 30 Europese landen ontwikkeld en online gezet. Deze calculators stellen gebruikers in staat om via een aantal vragen te achterhalen of een werk auteursrechtelijk beschermd is of het in het publieke domein valt. Kennisland heeft op basis van rechtswetenschappelijk onderzoek van het IVIR het softwareplatform voor de calculators ontwikkeld. Na afloop van het project EuropeanaConnect worden deze calculators verder ontwikkeld, onder meer door te onderzoeken of het mogelijk is op grote schaal automatische berekeningen door te voeren.

Kennisland ontwikkelt licentie-framework voor Europeana

Samen met de andere partners is in het kader van EuropeanaConnect een licentie-framework voor Europeana ontwikkeld. Onderdeel van dit licentie-framework zijn een datamodel voor het communiceren van auteursrechtelijke informatie over de digitale objecten die door Europeana toegankelijk zijn gemaakt en een User Generated Content Policy die onder meer regelt onder welke voorwaarden User Generated Content door Europeana hergebruikt mag worden.

Kern van het licentie-framework is het zogenaamde Data Exchange Agreement. Dit document regelt de relatie tussen Europeana en de instellingen die hun collecties via Europeana toegankelijk maken. Onderdeel van het document is een bepaling dat alle door deze instellingen aangeleverde metadata door Europeana onder de voorwaarden van de CC0-verklaring gepubliceerd mogen worden. Europeana is zo een van de meest belangrijke open data-providers op het terrein van cultureel erfgoed geworden. Europeana's overstap naar open data was zonder de inzet van Kennisland en de andere EuropeanaConnect-partners niet mogelijk geweest. Wij zijn dan ook trots op deze bijdrage die de basis vormt voor meer toegankelijkheid en meer innovatie in de Europese erfgoedsector. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/europeana-connect/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/europeana-connect/