Europeana Licensing Framework

Kennisland ontwikkelt en implementeert een systeem voor het communiceren van rechteninformatie voor het Europese erfgoedportaal Europeana.


2009 - 2014

Van 2009 tot en met 2014 heeft Kennisland samen met de Europeana Foundation, het Instituut voor Informatierecht en de Bibliotheque Nationale de Luxembourg het Licensing Framework voor het Europese erfgoedportaal Europeana.eu ontwikkeld en geïmplementeerd.

Europeana is een portaal dat gedigitaliseerd erfgoed van meer dan 2.000 culturele en academische instellingen uit heel Europa++Europa verdient modern auteursrechtZie ook onze cases ‘Modern auteursrecht voor Europa’ en ‘Een sterk publiek domein’. bij elkaar brengt. Eind 2014 waren er bijna 40 miljoen afzonderlijke items via Europeana toegankelijk. Het Europeana Licensing Framework zorgt ervoor dat de auteursrechtelijke status van deze objecten (en van de bijbehorende metadata) op een uniforme en inzichtelijke manier gecommuniceerd kan worden. Het Europeana Licensing Framework is gebaseerd op drie simpele principes:

Het Europeana Licensing Framework is specifiek vormgegeven om maximale toegankelijkheid te waarborgen van de via Europeana aangeboden content en metadata. Door met uniforme en gestructureerde rechtenstatements te werken, wordt het  voor ontwikkelaars en andere gebruikers van de door Europeana ontsloten data mogelijk om gericht op zoek te gaan naar materiaal met een bepaalde auteursrechtelijke status (bijvoorbeeld materiaal dat in commerciële toepassingen gebruikt kan worden, of materiaal waarvan de auteursrechtelijke status het gebruik in het onderwijs vrij toestaat).

Rights Labelling Campaign

Bij de introductie van het Europeana Licensing Framework in medio 2012 ontbrak bij meer dan de helft van de via Europeana beschikbare werken een gestandaardiseerd rechtenstatement zoals dit van het Licensing Framework vereist wordt. In de periode tussen zomer 2012 en einde 2014 hebben wij daarom samen met de Europeana Foundation een rights labeling campaign doorgevoerd om in samenwerking met de dataleveranciers van Europeana ervoor te zorgen dat alle via europeana beschikbare objecten een rechtenstatement hebben. Eind 2014 hebben wij deze campagne met succes afgerond. 47 procent van de op dat moment bijna 40 miljoen objecten waren op dat moment onder een rechtenstatement beschikbaar dat hergebruik toestaat (Publiek Domein of onder een Creative Commons-licentie beschikbaar).

De verhouding tussen werken binnen Europeana in het Publieke Domein, met een Creative Commons-licentie, met een onbekende rechtenstatus en alle rechten voorbehouden door de jaren heen.
Europeana Licensing door de jaren heen

De verhouding tussen werken binnen Europeana in het Publieke Domein, met een Creative Commons-licentie, met een onbekende rechtenstatus en alle rechten voorbehouden door de jaren heen.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
De verhouding tussen werken binnen Europeana met verschillende rechtenstatussen.

De ontwikkeling en implementatie van het Europeana Licensing Framework maakte onderdeel uit van onze bijdrage aan de Projecten Europeana Connect (2009-2011) en Europeana Awareness (2012-2014).

De projecten Europeana Awareness  en Europeana Connect zijn mede-gefinancierd door het CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese Unie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/europeana-licensing-framework/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/europeana-licensing-framework/