Europeana Sounds

De doelstelling is om de beschikbare miljoen geluidsobjecten te verdubbelen.


  • Betrokken KL'ers
2014 - 2016

We gaan de ‘jukebox van Europa’ bouwen met het project Europeana Sounds. De doelstelling is om de beschikbare miljoen objecten die iets te maken hebben met geluid (van audiobestanden tot songteksten) te verdubbelen in de Europese digitale bibliotheek Europeana. Het gaat niet alleen om muziek uit verschillende genres, zoals klassiek, pop, rock en folk, maar ook om taalopnames, dialecten, orale geschiedenis en natuur- en omgevingsgeluiden (zoals deze merel). Momenteel bestaat de collectie van Europeana slechts voor 2% uit geluid, hoewel het een van de meest populaire mediatypes is. Aan het einde van het project hopen we beter tegemoet te kunnen komen aan de vraag van Europeana-gebruikers naar toegankelijk geluid met een hoge kwaliteit. 

Om alle geluiden zo goed mogelijk beschikbaar te maken voor de Europese burgers en instellingen moet er duidelijkheid zijn over de auteursrechtelijke status. Daarom zal Kennisland samenwerken met contentleveranciers, uitgeverijen, collectieve beheersorganisaties en andere rechthebbenden om de toegang tot werken die wel auteursrechtelijk beschermd zijn, maar niet meer commercieel verkrijgbaar (out-of-commerce werken) te vergemakkelijken en de mogelijkheden voor creatief hergebruik van de content te vergroten.

We gaan geluidsopnames beter integreren in het Europeana Licensing Framework. Dit is vormgegeven om maximale toegankelijkheid te waarborgen van de via Europeana aangeboden content en metadata. Dit doen we door metadata vrij te geven onder een Creative Commons-0-verklaring, rechtenverklaringen te ontwikkelen die duidelijkheid scheppen over wat je wel en niet kan met een werk, en werken in het publieke domein (zonder auteursrecht) duidelijk te markeren.

Teylers Museum, Merel op een tak, maker: Stephanus Hendrik Willem van Trigt, publiek domein

Het project wordt gecoördineerd door de British Library en zal drie jaar duren (2014-2017). Kennisland rondt zijn werk in 2016 af. Europeana Sounds wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Kennisland ontvangt hiernaast een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vragen over het werk dat we doen met Europeana Sounds? Mail naar Lisette Kalshoven lk@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/europeana-sounds/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/europeana-sounds/