Functioneringsgesprekken

Kennisland heeft 'Functioneringsgesprekken' georganiseerd als experiment voor een manier om het functioneren van de overheid te verbeteren.


2004 - 2005

In 2005 was de initiatiefgroep ‘Belgen doen het beter’, waar Kennisland deel van uitmaakte, op zoek naar een methode om de overheid te kunnen helpen het functioneren te verbeteren. Daarvoor heeft de initiatiefgroep ‘Functioneringsgesprekken’ georganiseerd. Eén gesprek ging over de aanpak van illegaliteit rond wonen en werken, één over hulpverlening aan probleemgezinnen en één over dienstverlening aan startende ondernemers.

Het doel van ‘Functioneringsgesprekken’ is om vanuit het perspectief van de burger aan de hand van een concreet maatschappelijk probleem met betrokken burgers, uitvoerende ambtenaren, beleidsmakers en experts het functioneren van de overheid onder de loep te nemen. Aan het begin van het gesprek krijgen burgers en uitvoerders de gelegenheid om hun ervaringen met de problemen uit te leggen. Op deze manier wordt er gezamenlijk een analyse van de knelpunten op dit gebied gemaakt. In het tweede deel van het gesprek krijgen beleidsmakers de gelegenheid om hun mening te geven en verkennen alle deelnemers gezamenlijk de mogelijkheden voor oplossingen.

Het blijft niet bij praten alleen

‘Functioneringsgesprekken’ blijven niet bij praten alleen. Aan het einde van het gesprek wordt een actieteam gevormd, dat een plan uitwerkt om een eerste stap met het grootst mogelijk effect voor de uiteindelijke oplossing van het probleem te zetten. Zo is er door één van de actieteams een plan bedacht voor een pilot met de aanpak van informatiestromen in de jeugdzorg.

In een onderzoek van de Kafkabrigade is standaard een ‘Functioneringsgesprek’ opgenomen. Het is ook mogelijk om een los ‘Functioneringsgesprek’ te organiseren rond een bepaald maatschappelijk vraagstuk waar verschillende partijen (organisaties, diensten of afdelingen) bij betrokken zijn.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/functioneringsgesprekken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/functioneringsgesprekken/