Gemeentelijk Leernetwerk Open Data

Met het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data onderzoeken we hoe open data van gemeenten kan bijdragen aan een innovatieve samenleving, en wat er moet gebeuren om data op verantwoorde wijze te openen. Door het organiseren van een leernetwerk kunnen gemeenten grenzen verleggen door het uitwisselen van kennis en ervaring.


2016

Wat is de (maatschappelijke) waarde van het publiek beschikbaar maken van data? Is open data vooral interessant voor start-ups en bedrijven of is het een vehikel voor andere publieke waarden? Welke afwegingen komen hierbij kijken? Samen met gemeentemedewerkers onderzoeken we de waarden, waargenomen barrières en de kansen van open data++Kennisland en open dataKennisland organiseert ook masterclasses over open data in de culturele sector. Daar kun je hier meer over lezen..

Een diverse groep van vijftien gemeenten komt in vijf sessies++Verslag bijeenkomstenOver elke sessie wordt een verslag geschreven. Zie onderaan deze pagina. samen om te identificeren welke vragen er zoal spelen rondom open data en hoe de antwoorden daarop geoperationaliseerd kunnen worden. Deelnemers komen uit grote en kleine gemeenten; van Rotterdam en Amsterdam tot Berkelland en Lansingerland. Sommige zijn al enkele jaren goed aan de slag met open data – denk aan Eindhoven – andere juist beginnend met het openen van data.

Leren door te doen

Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere het stimuleren van hergebruik (vraag en aanbod)Onderwerpen zijn onder andere het stimuleren van hergebruik, juridische kaders, privacy, interne organisatieveranderingen en de smart city., juridische kaders, de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, privacy, auteursrecht, interne organisatieveranderingen en open data in relatie tot het concept smart city++Smart city?Over het onderwerp smart city verschenen eerder de opiniestukken ‘De Slimme Stad: van en voor wie?‘ en ‘Een Smart City zonder citizens?‘ op de website van Kennisland. . In de sessies gaan de deelnemers in discussie met experts op deze gebieden, om vervolgens hun bevindingen toe te passen op een eigen experiment: een dataset die ze gedurende de looptijd van het leernetwerk openen. Doordat deelnemers ieder een experiment inbrengen, kunnen de vragen die opkomen direct gesteld worden in het netwerk of aan de experts. De Open Data Reader 2016 die Kennisland publiceerde dient als basiskennis voor de bijeenkomsten. 

Meer informatie

Het Leernetwerk loopt van april tot oktober 2016 en wordt georganiseerd in samenwerking met en in opdracht van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO). De volgende gemeenten doen mee aan het Leernetwerk: Molenwaard, Zeist, Hollands Kroon, Rotterdam, Gouda, Lansingerland, Breda, Arnhem, Dordrecht, Zaanstad, Amstelveen, Deventer, Amsterdam, Berkelland en Eindhoven.

Lees ook de verslagen van de verschillende sessies:

 

Als je dit interessant vindt, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/gemeentelijk-leernetwerk-open-data/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/gemeentelijk-leernetwerk-open-data/