Get Interactive

Get Interactive was een plan voor een interactieve website voor overheidsbeleid voor kenniscentrum XPIN.


2001

Get Interactive is geïnitieerd vanuit Kennisland om bij te dragen aan het innovatievermogen van de overheid, toegespitst op het vermogen van de overheid om lerende relaties met haar burgers aan te gaan. Interactiviteit is daarvoor de sleutel.

Get Interactive was een website van en voor innovatieve beleidsvorming. Het wilde innovatie stimuleren op het gebied van beleidsvorming door kennis en ervaringen tussen professionals te bundelen en te delen. Dat gebeurde op verschillende manieren. Ten eerste, door informatie en projecten beschikbaar te maken die laten zien hoe innovatieve methoden van beleidsvorming in de praktijk werken. Ten tweede, door een ontmoetingsplaats te bieden voor overheden en organisaties die actief zijn op dit terrein. En ten derde, door vanuit diverse perspectieven te kijken naar bestaande en nieuwe initiatieven en het leren van deze initiatieven te organiseren. Get Interactive was daarom een virtuele bouwplaats voor innovatieve beleidsvorming.

XPIN

Het Ministerie van BZK omarmde het initiatief voor Get Interactive al snel, omdat het goed aansloot bij XPIN, het expertisebureau voor innovatieve beleidsvorming. In overleg met BZK is een Plan van Aanpak geschreven om de virtuele bouwplaats een onderdeel van XPIN te maken. Op 14 juni 2001 vond de startconferentie plaats en is de virtuele bouwplaats onder de naam XPIN van start gegaan. Dit kenniscentrum heeft tot 2005 gefunctioneerd en is toen opgeheven. Enkele van hun publicaties zijn nog hier terug te vinden.

Teamleden

Joeri van den Steenhoven, Judith van Heeswijk

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/get-interactive/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/get-interactive/