GLAM Toolset

Stelt erfgoedinstellingen in staat gedigitaliseerde culturele objecten makkelijker in de beeldbank van Wikimedia Commons te zetten.


  • Betrokken KL'ers
2012 - 2013

Het project GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums) Toolset is een samenwerking tussen Wikimedia Nederland, Wikimedia France en Wikimedia United Kingdom, de Europeana Foundation en Kennisland om erfgoedinstellingen in staat te stellen gedigitaliseerde culturele objecten makkelijker in de beeldbank van Wikipedia (Wikimedia Commons) te zetten.

In de afgelopen jaren hebben veel erfgoedinstellingen delen van hun collecties gedigitaliseerd. Kennisland heeft hier veel aan bijgedragen door projecten als Beelden voor de Toekomst, Open Beelden, OpenCultuurData en Creative Commons Nederland.

Digitalisering zorgt voor nieuwe kansen om het bereik van erfgoed te vergroten. OpenCultuurData laat zien dat open data in de culturele sector een nieuw communicatiekanaal opent naar softwareontwikkelaars. Softwareontwikkelaars creëren met deze data innovatieve apps en vergroten het bereik van de collectie.

De projecten Nationaal Archief Joins Flickr the Commons en Nationaal Archief Joins Wikipedia laten zien dat het bereik van gedigitaliseerde cultureel materiaal enorm is. Uit onderzoek van Kennisland blijkt dat het gebruik in sommige gevallen zelfs enkele duizenden malen groter wordt.

Wikipedia is alleen niet ingericht voor het uploaden en bijhouden van een grote collectie data en content. Verschillende lokale Wikimedia-afdelingen (chapters) hebben daarom aan Europeana en Kennisland gevraagd om hier een oplossing voor te ontwikkelen.

Kennisland heeft veel ervaring met de Wikimediagemeenschap. Zo organiseerden we samen met Wikimedia Nederland Wiki Loves Art/NL en samen met Wikimedia Nederland een hackathon.

Maarten Zeinstra vervult namens Kennisland de functie van Senior Developer en houdt zich bezig met de specificaties van deze tools. Daarnaast zal hij ook een rapport ontwikkelen voor de Wikimedia Foundation over de richtlijnen van het meten van de effecten van GLAM-content op Wikimedia Commons.

Het project wordt geheel in stijl met de visie van Wikimedia transparant georganiseerd. Kijk daarom hier voor de – vrij te bewerken – projectpagina.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/glam-toolset/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/glam-toolset/