Hergebruik van Europeana-content

Wat doet Kennisland eigenlijk allemaal voor Europeana?


2013 - 2015

Europeana ontwikkelt zich als een belangrijk platform om gedigitaliseerd erfgoed te verspreiden en het bereik van deze content te vergroten. Europeana stimuleert hergebruik van content door tools aan te bieden en door samen te werken met onder meer de Wikipedia-community en platforms zoals Historypin en Pinterest. Kennisland werkt samen met Europeana om verbindingen te maken tussen dataleveranciers en partners uit onder andere het onderwijs, de creatieve industrie en het toerisme, en daarnaast content beschikbaar te stellen voor commerciële en niet-commerciële gebruikersscenario’s. Op basis daarvan kunnen nieuwe nieuwe diensten en businessmodellen voor gedigitaliseerd erfgoed geïdentificeerd worden.

End user engagement (2012)
Hoe stimuleer je participatie rond digitaal erfgoed? Hoe bouw je een krachtige en veelzijdige relatie op met je publiek? Twee actuele en veelgestelde vragen in de cultureel erfgoedsector nu veel instellingen hun collecties gedigitaliseerd hebben. Kennisland en Europeana ontwikkelden samen een ‘End user engagement’-programma met als doel om hergebruik van digitaal erfgoed uit het Europeana-netwerk te stimuleren.

Het programma resulteerde in twee pilots. Een pilot met Pinterest, een sociaal netwerk waarop verschillende instellingen uit het Europeana-netwerk content beschikbaar stelden voor gebruikers om eigen ‘pinboards’ mee te maken. En een tweede met Wikimedia Zweden. In deze pilot wordt een Europeana Fashion Edit-a-thon georganiseerd om nieuwe informatie en content over mode toe te voegen aan Wikipedia.

Europeana Creative (2013-2015)
Om hergebruik van content mogelijk te maken werkt Kennisland met Europeana en haar partners in Europeana Creative samen aan een uitbreiding van het bestaande Europeana Licensing Framework van metadata naar content: het Content Reuse Framework. Het framework moet het voor dataleveranciers mogelijk maken om content (van hoge kwaliteit) voor verschillende hergebruikscenario’s aan te bieden en de verschillende voorwaarden daarvoor te communiceren, waaronder ook commerciële voorwaarden.

Via vijf pilots en een openinnovatiecompetitie worden projecten en applicaties ontwikkeld rond de thema’s toerisme, geschiedenisonderwijs en natuurhistorisch onderwijs, sociale netwerken en design. Op basis hiervan identificeert Kennisland samen met haar partners generieke businessmodellen en een businessplan voor een openlabomgeving die het voor stakeholders uit het Europeana-netwerk mogelijk maakt om hun eigen diensten en producten te ontwikkelen. Stakeholders zijn culturele erfgoedinstellingen, de creatieve industrie, dienstverleners uit de toeristische en onderwijssector en overige gerelateerde online dienstverleners.

Apps for Europe (2013-2015)
Rond het thema open data wordt wereldwijd gepleit voor toegang tot meer open data uit de publieke sector, van overheidsdata tot wetenschappelijke en cultuurdata. Kennisland en Europeana zijn partners in Apps for Europe waarin via een pan-Europese opendatacompetitie het hergebruik van (cultuur)data dat via Europeana beschikbaar is, gestimuleerd wordt.

Kennisland werkt aan de ontwikkeling en implementatie van een Business Lounge-programma voor bestaande locale en nationale opendatacompetities dat winnaars stimuleert om van deze apps een onderneming te maken. Lees hier meer over Apps for Europe.

Europeana Creative en Apps for Europe worden mede-gefinancierd door het CIP-ICT Policy Support Programme van de Europese Unie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/hergebruik-van-europeana-content/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/hergebruik-van-europeana-content/