Het Geluid van Nederland

Platform maakt geluiden voor breed publiek beschikbaar en nodigt uit tot aanvullen en gebruiken.


  • Betrokken KL'ers
2012 - 2013

Internetgebruikers zijn al jaren niet alleen maar consumenten van content, maar produceren ook steeds vaker – denk aan Youtube, Flickr, Vimeo, SoundCloud, etc. Ook wordt internetgebruikers tegenwoordig vaak gevraagd om content te beschrijven, te vertalen, of om op een andere wijze bij te dragen. Dit wordt meestal crowdsourcing genoemd. Wikipedia vraagt bijvoorbeeld aan gebruikers om artikelen te schrijven en te bewerken.

Wereldwijd wordt geluid steeds bewuster ervaren. Volgens George Lucas, regisseur van Star Wars, brengt geluid in een film minimaal 50% van de totaalervaring. Extra's over het geluidsontwerp op mediadragers van films maken het publiek meer bewust van de auditieve aspecten van onze door beeld gedomineerde cultuur.

In het kader van Beelden voor de Toekomst en samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de Auditieve Dienst ontwikkelt Kennisland een crowdsourcingplatform gericht op geluid. Het Geluid van Nederland is bedoeld om de leemte in het online aanbod van historische geluiden te vullen. Het maakt deze geluiden voor een breed publiek beschikbaar en nodigt bestaande gemeenschappen rondom field recording en sound design uit om met deze collectie te werken en eigen collecties toe te voegen en aan te vullen.

Door gebruik te maken van Creative Commons-licenties wordt het materiaal voor het brede publiek beschikbaar, waardoor de collectie ook gebruikt kan worden door instellingen en bedrijven. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bezit een uniek en omvangrijk Geluidenarchief waarvan ruim 2.000 opnames, daterend van de jaren ’50 tot de jaren ’90, beschikbaar gesteld worden onder een Creative Commons-licentie.

Het Geluid van Nederland is een project van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, De Auditieve Dienst en Stichting Nederland Kennisland. De collectie ‘Eigen Opnames’ uit het geluidenarchief van Beeld en Geluid zijn gedigitaliseerd in het kader van het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst. Het Geluid van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting DOEN uit de bijdrage van de BankGiro Loterij.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/het-geluid-van-nederland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/het-geluid-van-nederland/